Sagavollvegen 6C
3810 GVARV

Sagavollvegen 6C, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sagavollvegen 6C, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 91 / 148 i 0822
  • Grunnkrins: 202 GVARV VEST
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad: Gvarv

Sagavollvegen

Sagavollvegen er ein veg i Sauherad kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sagavollvegen 2 3810 GVARV 59.3888, 9.1639 91 / 45
Sagavollvegen 4 3810 GVARV 59.3888, 9.1641 91 / 45
Sagavollvegen 6A 3810 GVARV 59.3884, 9.1646 91 / 148
Sagavollvegen 6B 3810 GVARV 59.3883, 9.1646 91 / 148
Sagavollvegen 6C 3810 GVARV 59.3883, 9.1646 91 / 148
Sagavollvegen 26 3810 GVARV 59.3879, 9.1618 91 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken