Bjørgevegen 24
2750 GRAN

Bjørgevegen 24, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørgevegen 24, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 238 / 1 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 512 ØSTRE GRANLUND
  • Valkrins: 3 VESTRE GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090102 Gran/Tingelstad
  • Tettstad:

Bjørgevegen

Bjørgevegen er ein veg i Gran kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 45.

Adressene i Bjørgevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørgevegen 4 2750 GRAN 60.3339, 10.5654 236 / 1
Bjørgevegen 5 2750 GRAN 60.3330, 10.5642 236 / 3
Bjørgevegen 6 2750 GRAN 60.3323, 10.5646 236 / 3
Bjørgevegen 8 2750 GRAN 60.3321, 10.5638 237 / 1
Bjørgevegen 10 2750 GRAN 60.3319, 10.5634 237 / 1
Bjørgevegen 11 2730 LUNNER 60.3271, 10.5590 237 / 12
Bjørgevegen 13 2750 GRAN 60.3264, 10.5618 237 / 5
Bjørgevegen 15 2750 GRAN 60.3310, 10.5615 237 / 11
Bjørgevegen 17 2750 GRAN 60.3314, 10.5618 237 / 10
Bjørgevegen 19 2750 GRAN 60.3287, 10.5645 237 / 14
Bjørgevegen 20 2750 GRAN 60.3272, 10.5659 238 / 2
Bjørgevegen 22 2750 GRAN 60.3270, 10.5661 238 / 2
Bjørgevegen 22B 2750 GRAN 60.3269, 10.5666 238 / 2
Bjørgevegen 24 2750 GRAN 60.3268, 10.5672 238 / 1
Bjørgevegen 29 2750 GRAN 60.3223, 10.5648 238 / 16
Bjørgevegen 33 2750 GRAN 60.3219, 10.5649 238 / 9
Bjørgevegen 35 2750 GRAN 60.3219, 10.5654 238 / 9
Bjørgevegen 37 2750 GRAN 60.3221, 10.5654 238 / 10
Bjørgevegen 39 2750 GRAN 60.3223, 10.5654 238 / 8
Bjørgevegen 41 2750 GRAN 60.3226, 10.5655 238 / 7
Bjørgevegen 43 2750 GRAN 60.3237, 10.5679 238 / 18
Bjørgevegen 45 2750 GRAN 60.3238, 10.5687 238 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken