Åsengvegen 29
2750 GRAN

Åsengvegen 29, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsengvegen 29, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 273 / 16 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 509 NORDRE ÅL
  • Valkrins: 2 GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090204 Moen/Ål
  • Tettstad:

Åsengvegen

Åsengvegen er ein veg i Gran kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsengvegen 7 2750 GRAN 60.3738, 10.6188 270 / 5
Åsengvegen 9 2750 GRAN 60.3741, 10.6182 270 / 5
Åsengvegen 10 2750 GRAN 60.3733, 10.6166 270 / 11
Åsengvegen 12 2750 GRAN 60.3736, 10.6156 270 / 11
Åsengvegen 15 2750 GRAN 60.3751, 10.6168 272 / 2
Åsengvegen 20 2750 GRAN 60.3751, 10.6132 273 / 52
Åsengvegen 22 2750 GRAN 60.3756, 10.6133 273 / 14
Åsengvegen 24 2750 GRAN 60.3759, 10.6132 273 / 100
Åsengvegen 29 2750 GRAN 60.3765, 10.6141 273 / 16
Åsengvegen 35 2750 GRAN 60.3776, 10.6145 273 / 6
Åsengvegen 39 2750 GRAN 60.3779, 10.6124 271 / 19
Åsengvegen 45 2750 GRAN 60.3771, 10.6117 271 / 43
Åsengvegen 47 2750 GRAN 60.3776, 10.6111 271 / 50
Åsengvegen 50 2750 GRAN 60.3779, 10.6087 271 / 79
Åsengvegen 51 2750 GRAN 60.3768, 10.6084 271 / 13
Åsengvegen 55 2750 GRAN 60.3749, 10.6083 273 / 102
Åsengvegen 57 2750 GRAN 60.3746, 10.6081 273 / 101
Åsengvegen 58 2750 GRAN 60.3743, 10.6095 273 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken