Søndre Morstadgutua 27
2750 GRAN

Søndre Morstadgutua 27, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søndre Morstadgutua 27, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 261 / 2 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 511 VESTRE ROMHOLT
  • Valkrins: 2 GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090204 Moen/Ål
  • Tettstad:

Søndre Morstadgutua

Søndre Morstadgutua er ein veg i Gran kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søndre Morstadgutua 3 2750 GRAN 60.3504, 10.5757 260 / 26
Søndre Morstadgutua 18 2750 GRAN 60.3512, 10.5764 261 / 37
Søndre Morstadgutua 21 2750 GRAN 60.3513, 10.5811 260 / 6
Søndre Morstadgutua 22 2750 GRAN 60.3518, 10.5815 261 / 27
Søndre Morstadgutua 26 2750 GRAN 60.3519, 10.5843 261 / 77
Søndre Morstadgutua 27 2750 GRAN 60.3507, 10.5873 261 / 2
Søndre Morstadgutua 29 2750 GRAN 60.3508, 10.5869 261 / 2
Søndre Morstadgutua 31 2750 GRAN 60.3517, 10.5891 261 / 25
Søndre Morstadgutua 33 2750 GRAN 60.3519, 10.5923 260 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken