Øvre Ringstadvegen 51
2750 GRAN

Øvre Ringstadvegen 51, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Ringstadvegen 51, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 265 / 102 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 508 RINGSTAD
  • Valkrins: 2 GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090204 Moen/Ål
  • Tettstad: Gran/Ringstad

Øvre Ringstadvegen

Øvre Ringstadvegen er ein veg i Gran kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 59.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Ringstadvegen 9 2750 GRAN 60.3663, 10.5978 265 / 3
Øvre Ringstadvegen 10A 2750 GRAN 60.3662, 10.5957 265 / 56
Øvre Ringstadvegen 10B 2750 GRAN 60.3663, 10.5957 265 / 56
Øvre Ringstadvegen 10C 2750 GRAN 60.3663, 10.5957 265 / 56
Øvre Ringstadvegen 10D 2750 GRAN 60.3662, 10.5957 265 / 56
Øvre Ringstadvegen 12 2750 GRAN 60.3658, 10.5956 265 / 61
Øvre Ringstadvegen 13 2750 GRAN 60.3672, 10.5980 265 / 30
Øvre Ringstadvegen 15 2750 GRAN 60.3670, 10.5974 265 / 55
Øvre Ringstadvegen 17 2750 GRAN 60.3667, 10.5971 265 / 8
Øvre Ringstadvegen 20 2750 GRAN 60.3663, 10.5946 265 / 43
Øvre Ringstadvegen 22 2750 GRAN 60.3661, 10.5951 265 / 122
Øvre Ringstadvegen 24 2750 GRAN 60.3665, 10.5949 265 / 127
Øvre Ringstadvegen 26 2750 GRAN 60.3668, 10.5947 265 / 101
Øvre Ringstadvegen 27A 2750 GRAN 60.3667, 10.5959 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 27B 2750 GRAN 60.3666, 10.5960 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 28 2750 GRAN 60.3667, 10.5942 265 / 103
Øvre Ringstadvegen 29A 2750 GRAN 60.3665, 10.5962 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 29B 2750 GRAN 60.3665, 10.5963 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 30 2750 GRAN 60.3671, 10.5939 265 / 99
Øvre Ringstadvegen 31A 2750 GRAN 60.3671, 10.5954 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 31B 2750 GRAN 60.3670, 10.5955 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 32 2750 GRAN 60.3675, 10.5937 265 / 106
Øvre Ringstadvegen 33A 2750 GRAN 60.3669, 10.5956 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 33B 2750 GRAN 60.3668, 10.5956 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 35A 2750 GRAN 60.3668, 10.5957 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 35B 2750 GRAN 60.3669, 10.5956 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 36 2750 GRAN 60.3679, 10.5938 273 / 78
Øvre Ringstadvegen 37A 2750 GRAN 60.3670, 10.5955 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 37B 2750 GRAN 60.3671, 10.5954 265 / 57
Øvre Ringstadvegen 39 2750 GRAN 60.3674, 10.5951 265 / 98
Øvre Ringstadvegen 40 2750 GRAN 60.3680, 10.5942 273 / 103
Øvre Ringstadvegen 42 2750 GRAN 60.3683, 10.5933 273 / 87
Øvre Ringstadvegen 44 2750 GRAN 60.3684, 10.5940 273 / 97
Øvre Ringstadvegen 47 2750 GRAN 60.3678, 10.5949 265 / 128
Øvre Ringstadvegen 49 2750 GRAN 60.3678, 10.5955 265 / 119
Øvre Ringstadvegen 51 2750 GRAN 60.3673, 10.5956 265 / 102
Øvre Ringstadvegen 57 2750 GRAN 60.3674, 10.5963 265 / 124
Øvre Ringstadvegen 59 2750 GRAN 60.3677, 10.5961 265 / 126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken