Eggelinna 376
2760 BRANDBU

Eggelinna 376, 2760 BRANDBU er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eggelinna 376, 2760 BRANDBU:

  • Postnummer: 2760 BRANDBU
  • Gards-/bruksnummer: 48 / 20 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 204 GULLERUD
  • Valkrins: 4 BRANDBU
  • Kyrkjesogn: 3090201 Brandbu
  • Tettstad:

Eggelinna

Eggelinna er ein veg i Gran kommune med 59 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 457.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eggelinna 2 2760 BRANDBU 60.4230, 10.5026 66 / 12
Eggelinna 4 2760 BRANDBU 60.4235, 10.5024 66 / 11
Eggelinna 6 2760 BRANDBU 60.4236, 10.5023 66 / 26
Eggelinna 8 2760 BRANDBU 60.4233, 10.5029 66 / 6
Eggelinna 17 2760 BRANDBU 60.4242, 10.5034 66 / 19
Eggelinna 31 2760 BRANDBU 60.4255, 10.5028 66 / 1
Eggelinna 33 2760 BRANDBU 60.4253, 10.5030 66 / 1
Eggelinna 34 2760 BRANDBU 60.4256, 10.5020 65 / 82
Eggelinna 46 2760 BRANDBU 60.4266, 10.5009 65 / 1
Eggelinna 48 2760 BRANDBU 60.4269, 10.5006 65 / 1
Eggelinna 64 2760 BRANDBU 60.4278, 10.5014 64 / 3
Eggelinna 66 2760 BRANDBU 60.4281, 10.5003 64 / 3
Eggelinna 67 2760 BRANDBU 60.4286, 10.5023 66 / 6
Eggelinna 100 2760 BRANDBU 60.4311, 10.4990 51 / 27
Eggelinna 110 2760 BRANDBU 60.4319, 10.4992 51 / 18
Eggelinna 131 2760 BRANDBU 60.4347, 10.4996 49 / 11
Eggelinna 132 2760 BRANDBU 60.4344, 10.4961 49 / 4
Eggelinna 134 2760 BRANDBU 60.4348, 10.4946 51 / 31
Eggelinna 136 2760 BRANDBU 60.4353, 10.4936 52 / 30
Eggelinna 138 2760 BRANDBU 60.4352, 10.4927 52 / 22
Eggelinna 140 2760 BRANDBU 60.4357, 10.4942 52 / 2
Eggelinna 142 2760 BRANDBU 60.4356, 10.4945 52 / 28
Eggelinna 146 2760 BRANDBU 60.4368, 10.4950 48 / 7
Eggelinna 150 2760 BRANDBU 60.4354, 10.4975 49 / 1
Eggelinna 190 2760 BRANDBU 60.4380, 10.4946 48 / 4
Eggelinna 192 2760 BRANDBU 60.4378, 10.4946 48 / 4
Eggelinna 194 2760 BRANDBU 60.4382, 10.4953 48 / 4
Eggelinna 196 2760 BRANDBU 60.4375, 10.4949 48 / 3
Eggelinna 198 2760 BRANDBU 60.4382, 10.4942 48 / 2
Eggelinna 200 2760 BRANDBU 60.4386, 10.4934 48 / 2
Eggelinna 202 2760 BRANDBU 60.4389, 10.4956 48 / 1
Eggelinna 204 2760 BRANDBU 60.4390, 10.4975 47 / 1
Eggelinna 206 2760 BRANDBU 60.4393, 10.4976 47 / 1
Eggelinna 208 2760 BRANDBU 60.4399, 10.5012 47 / 5
Eggelinna 210 2760 BRANDBU 60.4397, 10.5015 47 / 5
Eggelinna 214 2760 BRANDBU 60.4460, 10.5012 48 / 13
Eggelinna 218 2760 BRANDBU 60.4487, 10.5030 48 / 23
Eggelinna 237 2760 BRANDBU 60.4430, 10.5044 47 / 14
Eggelinna 259 2760 BRANDBU 60.4446, 10.5051 48 / 22
Eggelinna 263 2760 BRANDBU 60.4431, 10.5103 52 / 4
Eggelinna 267 2760 BRANDBU 60.4467, 10.5156 52 / 16
Eggelinna 269 2760 BRANDBU 60.4475, 10.5157 52 / 8
Eggelinna 271 2760 BRANDBU 60.4471, 10.5151 52 / 8
Eggelinna 275 2760 BRANDBU 60.4465, 10.5127 48 / 15
Eggelinna 277 2760 BRANDBU 60.4465, 10.5131 48 / 15
Eggelinna 331 2760 BRANDBU 60.4535, 10.5102 47 / 12
Eggelinna 333 2760 BRANDBU 60.4530, 10.5103 47 / 7
Eggelinna 335 2760 BRANDBU 60.4544, 10.5139 47 / 2
Eggelinna 371 2760 BRANDBU 60.4556, 10.5075 48 / 14
Eggelinna 376 2760 BRANDBU 60.4554, 10.5050 48 / 20
Eggelinna 393 2760 BRANDBU 60.4570, 10.5070 48 / 11
Eggelinna 395 2760 BRANDBU 60.4573, 10.5068 48 / 11
Eggelinna 401 2760 BRANDBU 60.4578, 10.5063 48 / 5
Eggelinna 403 2760 BRANDBU 60.4581, 10.5054 48 / 5
Eggelinna 415 2760 BRANDBU 60.4599, 10.5058 46 / 5
Eggelinna 435 2760 BRANDBU 60.4608, 10.5047 46 / 18
Eggelinna 452 2760 BRANDBU 60.4625, 10.5041 46 / 24
Eggelinna 456 2760 BRANDBU 60.4627, 10.5034 46 / 15
Eggelinna 457 2760 BRANDBU 60.4632, 10.5036 45 / 21

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken