Fjordsvegen 22
2760 BRANDBU

Fjordsvegen 22, 2760 BRANDBU er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjordsvegen 22, 2760 BRANDBU:

  • Postnummer: 2760 BRANDBU
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 11 i 0534
  • Grunnkrins: 312 JULIBAKKA
  • Valkrins: 4 BRANDBU
  • Kyrkjesogn: 3090201 Brandbu
  • Tettstad:

Fjordsvegen

Fjordsvegen er ein veg i Gran kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 414.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjordsvegen 2 2760 BRANDBU 60.4246, 10.4822 61 / 12
Fjordsvegen 4 2760 BRANDBU 60.4249, 10.4822 61 / 47
Fjordsvegen 6 2760 BRANDBU 60.4250, 10.4822 61 / 10
Fjordsvegen 8 2760 BRANDBU 60.4249, 10.4817 61 / 11
Fjordsvegen 10 2760 BRANDBU 60.4248, 10.4815 61 / 46
Fjordsvegen 12 2760 BRANDBU 60.4247, 10.4812 61 / 26
Fjordsvegen 14 2760 BRANDBU 60.4245, 10.4809 61 / 34
Fjordsvegen 20 2760 BRANDBU 60.4241, 10.4789 81 / 4
Fjordsvegen 22 2760 BRANDBU 60.4244, 10.4792 81 / 11
Fjordsvegen 78 2760 BRANDBU 60.4216, 10.4729 111 / 1
Fjordsvegen 80 2760 BRANDBU 60.4216, 10.4721 112 / 4
Fjordsvegen 84 2760 BRANDBU 60.4206, 10.4709 112 / 4
Fjordsvegen 86 2760 BRANDBU 60.4239, 10.4702 111 / 6
Fjordsvegen 88 2760 BRANDBU 60.4239, 10.4698 111 / 6
Fjordsvegen 105 2760 BRANDBU 60.4242, 10.4661 113 / 18
Fjordsvegen 136 2760 BRANDBU 60.4232, 10.4613 113 / 7
Fjordsvegen 144 2760 BRANDBU 60.4221, 10.4592 113 / 15
Fjordsvegen 166 2760 BRANDBU 60.4209, 10.4565 114 / 13
Fjordsvegen 181 2760 BRANDBU 60.4214, 10.4542 114 / 10
Fjordsvegen 231 2760 BRANDBU 60.4184, 10.4483 114 / 2
Fjordsvegen 291 2760 BRANDBU 60.4141, 10.4438 114 / 11
Fjordsvegen 325 2760 BRANDBU 60.4106, 10.4412 114 / 5
Fjordsvegen 351 2760 BRANDBU 60.4105, 10.4380 114 / 3
Fjordsvegen 401 2760 BRANDBU 60.4057, 10.4353 116 / 5
Fjordsvegen 408 2760 BRANDBU 60.4033, 10.4415 116 / 7
Fjordsvegen 410 2760 BRANDBU 60.4032, 10.4416 116 / 7
Fjordsvegen 412 2760 BRANDBU 60.4027, 10.4412 116 / 10
Fjordsvegen 413 2760 BRANDBU 60.4028, 10.4400 116 / 4
Fjordsvegen 414 2760 BRANDBU 60.4024, 10.4409 118 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken