Bjørnemyrvegen 20
2750 GRAN

Bjørnemyrvegen 20, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnemyrvegen 20, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 266 / 116 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 507 SKJERVUM
  • Valkrins: 2 GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090204 Moen/Ål
  • Tettstad: Gran/Ringstad

Bjørnemyrvegen

Bjørnemyrvegen er ein veg i Gran kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnemyrvegen 1 2750 GRAN 60.3702, 10.5828 266 / 49
Bjørnemyrvegen 2 2750 GRAN 60.3699, 10.5825 266 / 104
Bjørnemyrvegen 3 2750 GRAN 60.3705, 10.5826 266 / 50
Bjørnemyrvegen 4 2750 GRAN 60.3701, 10.5822 266 / 103
Bjørnemyrvegen 5 2750 GRAN 60.3709, 10.5822 266 / 111
Bjørnemyrvegen 6 2750 GRAN 60.3704, 10.5820 266 / 102
Bjørnemyrvegen 7A 2750 GRAN 60.3712, 10.5817 266 / 108
Bjørnemyrvegen 7B 2750 GRAN 60.3712, 10.5817 266 / 108
Bjørnemyrvegen 8 2750 GRAN 60.3701, 10.5815 266 / 54
Bjørnemyrvegen 9 2750 GRAN 60.3713, 10.5813 266 / 113
Bjørnemyrvegen 10 2750 GRAN 60.3702, 10.5812 266 / 55
Bjørnemyrvegen 11 2750 GRAN 60.3714, 10.5807 266 / 109
Bjørnemyrvegen 12 2750 GRAN 60.3703, 10.5808 266 / 56
Bjørnemyrvegen 13 2750 GRAN 60.3715, 10.5813 266 / 110
Bjørnemyrvegen 14 2750 GRAN 60.3705, 10.5814 266 / 101
Bjørnemyrvegen 16 2750 GRAN 60.3707, 10.5817 266 / 115
Bjørnemyrvegen 18 2750 GRAN 60.3708, 10.5813 266 / 112
Bjørnemyrvegen 20 2750 GRAN 60.3718, 10.5808 266 / 116

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken