Bæssmorjordet 7B
2750 GRAN

Bæssmorjordet 7B, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bæssmorjordet 7B, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 263 / 131 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 506 VASSENDEN
  • Valkrins: 2 GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090204 Moen/Ål
  • Tettstad: Gran/Ringstad

Bæssmorjordet

Bæssmorjordet er ein veg i Gran kommune med 50 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bæssmorjordet 1A 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 1B 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 1C 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 1D 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 1E 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 3A 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 3B 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 3C 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 3D 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 3E 2750 GRAN 60.3584, 10.5765 263 / 131
Bæssmorjordet 5A 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 5B 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 5C 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 5D 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 5E 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 7A 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 7B 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 7C 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 7D 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 7E 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 9A 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 9B 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 9C 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 9D 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 9E 2750 GRAN 60.3580, 10.5766 263 / 131
Bæssmorjordet 11A 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 11B 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 11C 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 11D 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 11E 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 13A 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 13B 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 13C 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 13D 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 13E 2750 GRAN 60.3579, 10.5773 263 / 131
Bæssmorjordet 15A 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 15B 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 15C 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 15D 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 15E 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 17A 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 17B 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 17C 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 17D 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 17E 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 19A 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 19B 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 19C 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 19D 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136
Bæssmorjordet 19E 2750 GRAN 60.3586, 10.5773 263 / 136

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken