Korsrudlinna 221
2730 LUNNER

Korsrudlinna 221, 2730 LUNNER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Korsrudlinna 221, 2730 LUNNER:

  • Postnummer: 2730 LUNNER
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 105 i 0533
  • Grunnkrins: 106 LUNNER
  • Valkrins: 4 LUNNER
  • Kyrkjesogn: 3090301 Lunner
  • Tettstad:

Korsrudlinna

Korsrudlinna er ein veg i Lunner kommune med 120 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 763.

Adressene i Korsrudlinna høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Korsrudlinna 1 2730 LUNNER 60.3071, 10.5837 30 / 7
Korsrudlinna 2 2730 LUNNER 60.3077, 10.5815 30 / 10
Korsrudlinna 3 2730 LUNNER 60.3071, 10.5837 30 / 7
Korsrudlinna 4 2730 LUNNER 60.3077, 10.5821 30 / 40
Korsrudlinna 5 2730 LUNNER 60.3071, 10.5837 30 / 7
Korsrudlinna 7 2730 LUNNER 60.3078, 10.5838 30 / 11
Korsrudlinna 8 2730 LUNNER 60.3080, 10.5824 30 / 12
Korsrudlinna 10 2730 LUNNER 60.3084, 10.5822 30 / 13
Korsrudlinna 12 2730 LUNNER 60.3089, 10.5820 35 / 12
Korsrudlinna 13 2730 LUNNER 60.3090, 10.5828 35 / 8
Korsrudlinna 14 2730 LUNNER 60.3087, 10.5821 35 / 13
Korsrudlinna 15 2730 LUNNER 60.3092, 10.5825 35 / 14
Korsrudlinna 16 2730 LUNNER 60.3086, 10.5810 29 / 4
Korsrudlinna 18 2730 LUNNER 60.3089, 10.5809 29 / 2
Korsrudlinna 20 2730 LUNNER 60.3092, 10.5815 35 / 10
Korsrudlinna 51 2730 LUNNER 60.3103, 10.5810 28 / 94
Korsrudlinna 58 2730 LUNNER 60.3107, 10.5787 28 / 5
Korsrudlinna 60 2730 LUNNER 60.3105, 10.5782 28 / 5
Korsrudlinna 62 2730 LUNNER 60.3104, 10.5777 28 / 5
Korsrudlinna 95 2730 LUNNER 60.3134, 10.5757 28 / 2
Korsrudlinna 97 2730 LUNNER 60.3136, 10.5760 28 / 2
Korsrudlinna 99 2730 LUNNER 60.3140, 10.5764 27 / 46
Korsrudlinna 101 2730 LUNNER 60.3147, 10.5769 27 / 2
Korsrudlinna 103 2730 LUNNER 60.3152, 10.5755 27 / 1
Korsrudlinna 105 2730 LUNNER 60.3139, 10.5758 27 / 16
Korsrudlinna 127 2730 LUNNER 60.3130, 10.5686 28 / 114
Korsrudlinna 128 2730 LUNNER 60.3124, 10.5687 28 / 86
Korsrudlinna 147 2730 LUNNER 60.3131, 10.5667 28 / 106
Korsrudlinna 149 2730 LUNNER 60.3135, 10.5663 28 / 105
Korsrudlinna 157 2730 LUNNER 60.3146, 10.5663 27 / 10
Korsrudlinna 168 2730 LUNNER 60.3141, 10.5636 28 / 15
Korsrudlinna 170 2730 LUNNER 60.3141, 10.5632 28 / 15
Korsrudlinna 181 2730 LUNNER 60.3156, 10.5631 28 / 13
Korsrudlinna 183 2730 LUNNER 60.3158, 10.5631 28 / 13
Korsrudlinna 188 2730 LUNNER 60.3152, 10.5620 28 / 44
Korsrudlinna 190 2730 LUNNER 60.3154, 10.5617 28 / 21
Korsrudlinna 213 2730 LUNNER 60.3172, 10.5589 24 / 20
Korsrudlinna 215 2730 LUNNER 60.3172, 10.5589 24 / 20
Korsrudlinna 217 2730 LUNNER 60.3175, 10.5588 24 / 3
Korsrudlinna 219 2730 LUNNER 60.3174, 10.5582 23 / 71
Korsrudlinna 220 2730 LUNNER 60.3158, 10.5580 23 / 2
Korsrudlinna 221 2730 LUNNER 60.3178, 10.5579 23 / 105
Korsrudlinna 223 2730 LUNNER 60.3175, 10.5576 23 / 104
Korsrudlinna 225 2730 LUNNER 60.3177, 10.5572 23 / 103
Korsrudlinna 227 2730 LUNNER 60.3178, 10.5566 23 / 37
Korsrudlinna 229 2730 LUNNER 60.3184, 10.5570 24 / 22
Korsrudlinna 231 2730 LUNNER 60.3185, 10.5563 24 / 23
Korsrudlinna 234 2730 LUNNER 60.3169, 10.5544 23 / 91
Korsrudlinna 235 2730 LUNNER 60.3179, 10.5560 24 / 1
Korsrudlinna 236 2730 LUNNER 60.3170, 10.5538 23 / 88
Korsrudlinna 237 2730 LUNNER 60.3179, 10.5561 24 / 1
Korsrudlinna 238 2730 LUNNER 60.3166, 10.5524 23 / 155
Korsrudlinna 238A 2730 LUNNER 60.3169, 10.5528 23 / 184
Korsrudlinna 238B 2730 LUNNER 60.3168, 10.5529 23 / 184
Korsrudlinna 239 2730 LUNNER 60.3177, 10.5553 23 / 30
Korsrudlinna 240 2730 LUNNER 60.3169, 10.5522 23 / 40
Korsrudlinna 243 2730 LUNNER 60.3174, 10.5534 23 / 80
Korsrudlinna 278 2730 LUNNER 60.3176, 10.5480 24 / 8
Korsrudlinna 281 2730 LUNNER 60.3182, 10.5480 24 / 11
Korsrudlinna 332 2730 LUNNER 60.3173, 10.5387 23 / 151
Korsrudlinna 343 2730 LUNNER 60.3195, 10.5359 25 / 12
Korsrudlinna 347 2730 LUNNER 60.3192, 10.5348 25 / 2
Korsrudlinna 369 2730 LUNNER 60.3191, 10.5322 25 / 11
Korsrudlinna 371 2730 LUNNER 60.3194, 10.5322 25 / 15
Korsrudlinna 375 2730 LUNNER 60.3194, 10.5313 25 / 21
Korsrudlinna 376 2730 LUNNER 60.3170, 10.5304 22 / 5
Korsrudlinna 380 2730 LUNNER 60.3180, 10.5286 22 / 15
Korsrudlinna 383 2730 LUNNER 60.3205, 10.5277 5 / 4
Korsrudlinna 400 2730 LUNNER 60.3224, 10.5169 4 / 1
Korsrudlinna 413 2730 LUNNER 60.3179, 10.5214 5 / 3
Korsrudlinna 414 2730 LUNNER 60.3180, 10.5252 22 / 2
Korsrudlinna 417 2730 LUNNER 60.3181, 10.5227 5 / 3
Korsrudlinna 465 2730 LUNNER 60.3187, 10.5193 5 / 2
Korsrudlinna 466 2730 LUNNER 60.3133, 10.5150 6 / 43
Korsrudlinna 467 2730 LUNNER 60.3186, 10.5187 5 / 2
Korsrudlinna 468 2730 LUNNER 60.3134, 10.5154 6 / 70
Korsrudlinna 471 2730 LUNNER 60.3202, 10.5194 5 / 2
Korsrudlinna 486 2730 LUNNER 60.3155, 10.5138 5 / 1
Korsrudlinna 488 2730 LUNNER 60.3152, 10.5133 5 / 1
Korsrudlinna 551 2730 LUNNER 60.3148, 10.5027 3 / 13
Korsrudlinna 557 2730 LUNNER 60.3152, 10.5014 3 / 19
Korsrudlinna 587 2730 LUNNER 60.3136, 10.4963 3 / 24
Korsrudlinna 593 2730 LUNNER 60.3148, 10.4952 3 / 2
Korsrudlinna 601 2730 LUNNER 60.3190, 10.4961 3 / 5
Korsrudlinna 603 2730 LUNNER 60.3189, 10.4968 3 / 5
Korsrudlinna 605 2720 GRINDVOLL 60.3214, 10.5021 4 / 2
Korsrudlinna 607 2730 LUNNER 60.3160, 10.4931 3 / 14
Korsrudlinna 609 2730 LUNNER 60.3155, 10.4926 3 / 20
Korsrudlinna 613 2730 LUNNER 60.3136, 10.4955 3 / 25
Korsrudlinna 619 2720 GRINDVOLL 60.3137, 10.4936 3 / 9
Korsrudlinna 631 2720 GRINDVOLL 60.3166, 10.4885 3 / 1
Korsrudlinna 633 2720 GRINDVOLL 60.3167, 10.4884 3 / 1
Korsrudlinna 639 2720 GRINDVOLL 60.3174, 10.4925 3 / 11
Korsrudlinna 645 2720 GRINDVOLL 60.3190, 10.4935 3 / 6
Korsrudlinna 649 2720 GRINDVOLL 60.3192, 10.4898 3 / 6
Korsrudlinna 655 2720 GRINDVOLL 60.3125, 10.4870 1 / 9
Korsrudlinna 663 2720 GRINDVOLL 60.3146, 10.4836 1 / 2
Korsrudlinna 665 2720 GRINDVOLL 60.3149, 10.4834 1 / 2
Korsrudlinna 671 2720 GRINDVOLL 60.3172, 10.4686 1 / 3
Korsrudlinna 675 2720 GRINDVOLL 60.3131, 10.4719 1 / 1
Korsrudlinna 679 2720 GRINDVOLL 60.3149, 10.4792 1 / 1
Korsrudlinna 681 2720 GRINDVOLL 60.3152, 10.4794 1 / 1
Korsrudlinna 685 2720 GRINDVOLL 60.3102, 10.4828 1 / 11
Korsrudlinna 689 2720 GRINDVOLL 60.3099, 10.4823 1 / 8
Korsrudlinna 693 2720 GRINDVOLL 60.3096, 10.4823 1 / 12
Korsrudlinna 697 2720 GRINDVOLL 60.3092, 10.4824 6 / 23
Korsrudlinna 699 2720 GRINDVOLL 60.3091, 10.4822 6 / 23
Korsrudlinna 702 2720 GRINDVOLL 60.3089, 10.4836 6 / 60
Korsrudlinna 705 2720 GRINDVOLL 60.3081, 10.4757 7 / 1
Korsrudlinna 706 2720 GRINDVOLL 60.3086, 10.4838 6 / 66
Korsrudlinna 707 2720 GRINDVOLL 60.3076, 10.4752 7 / 1
Korsrudlinna 714 2720 GRINDVOLL 60.3077, 10.4867 6 / 3
Korsrudlinna 720 2720 GRINDVOLL 60.3068, 10.4827 6 / 25
Korsrudlinna 724 2720 GRINDVOLL 60.3061, 10.4842 6 / 44
Korsrudlinna 732 2720 GRINDVOLL 60.3052, 10.4841 10 / 33
Korsrudlinna 734 2720 GRINDVOLL 60.3053, 10.4849 10 / 32
Korsrudlinna 740 2720 GRINDVOLL 60.3056, 10.4835 10 / 36
Korsrudlinna 743 2720 GRINDVOLL 60.3047, 10.4790 8 / 1
Korsrudlinna 745 2720 GRINDVOLL 60.3046, 10.4785 8 / 1
Korsrudlinna 763 2720 GRINDVOLL 60.3031, 10.4826 8 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken