Ulvengutua 95
2720 GRINDVOLL

Ulvengutua 95, 2720 GRINDVOLL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ulvengutua 95, 2720 GRINDVOLL:

  • Postnummer: 2720 GRINDVOLL
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 9 i 0533
  • Grunnkrins: 102 GRINDVOLL
  • Valkrins: 4 LUNNER
  • Kyrkjesogn: 3090301 Lunner
  • Tettstad:

Ulvengutua

Ulvengutua er ein veg i Lunner kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 26 til 113.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ulvengutua 26 2720 GRINDVOLL 60.2987, 10.5026 13 / 2
Ulvengutua 30 2720 GRINDVOLL 60.2985, 10.5012 13 / 2
Ulvengutua 31 2720 GRINDVOLL 60.2989, 10.5017 12 / 1
Ulvengutua 33 2720 GRINDVOLL 60.2990, 10.5013 12 / 1
Ulvengutua 35 2720 GRINDVOLL 60.2990, 10.5013 12 / 1
Ulvengutua 81 2720 GRINDVOLL 60.2986, 10.4936 13 / 12
Ulvengutua 95 2720 GRINDVOLL 60.2984, 10.4909 13 / 9
Ulvengutua 97 2720 GRINDVOLL 60.2981, 10.4905 13 / 10
Ulvengutua 103 2720 GRINDVOLL 60.2980, 10.4892 13 / 7
Ulvengutua 107 2720 GRINDVOLL 60.2978, 10.4883 10 / 11
Ulvengutua 109 2720 GRINDVOLL 60.2977, 10.4878 10 / 5
Ulvengutua 110 2720 GRINDVOLL 60.2973, 10.4874 12 / 4
Ulvengutua 113 2720 GRINDVOLL 60.2975, 10.4869 10 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken