Åsvegen 111
2740 ROA

Åsvegen 111, 2740 ROA er ei adresse i Lunner.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvegen 111, 2740 ROA:

  • Postnummer: 2740 ROA
  • Gards-/bruksnummer: 92 / 49 i 0533 Lunner
  • Grunnkrins: 206 NORDSTRAND
  • Valkrins: 3 ROA
  • Kyrkjesogn: 3090302 Grua-Harestua
  • Tettstad:

Åsvegen

Åsvegen er ein veg i Lunner kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 199.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvegen 2 2740 ROA 60.2791, 10.6345 91 / 22
Åsvegen 82 2740 ROA 60.2785, 10.6215 92 / 35
Åsvegen 83 2740 ROA 60.2793, 10.6194 92 / 6
Åsvegen 84 2740 ROA 60.2784, 10.6213 92 / 35
Åsvegen 98 2740 ROA 60.2789, 10.6179 92 / 51
Åsvegen 102 2740 ROA 60.2790, 10.6170 92 / 44
Åsvegen 103 2740 ROA 60.2803, 10.6137 92 / 62
Åsvegen 111 2740 ROA 60.2797, 10.6140 92 / 49
Åsvegen 113 2740 ROA 60.2795, 10.6145 92 / 48
Åsvegen 115 2740 ROA 60.2792, 10.6147 92 / 41
Åsvegen 117 2740 ROA 60.2791, 10.6139 92 / 65
Åsvegen 119 2740 ROA 60.2796, 10.6130 92 / 34
Åsvegen 121 2740 ROA 60.2790, 10.6127 92 / 34
Åsvegen 122 2740 ROA 60.2782, 10.6146 92 / 18
Åsvegen 123 2740 ROA 60.2789, 10.6123 94 / 72
Åsvegen 125 2740 ROA 60.2789, 10.6122 94 / 72
Åsvegen 127 2740 ROA 60.2783, 10.6112 94 / 5
Åsvegen 129 2740 ROA 60.2781, 10.6110 94 / 5
Åsvegen 169 2740 ROA 60.2757, 10.6091 92 / 13
Åsvegen 173 2740 ROA 60.2752, 10.6095 92 / 13
Åsvegen 181 2740 ROA 60.2741, 10.6071 94 / 30
Åsvegen 187 2740 ROA 60.2739, 10.6098 94 / 53
Åsvegen 189 2740 ROA 60.2737, 10.6101 94 / 3
Åsvegen 191 2740 ROA 60.2736, 10.6086 94 / 38
Åsvegen 193 2740 ROA 60.2731, 10.6097 94 / 43
Åsvegen 195 2740 ROA 60.2729, 10.6098 94 / 42
Åsvegen 197 2740 ROA 60.2727, 10.6098 94 / 41
Åsvegen 199 2740 ROA 60.2724, 10.6098 94 / 39

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken