Drammensveien 503
1363 HØVIK

Drammensveien 503, 1363 HØVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Drammensveien 503, 1363 HØVIK:

  • Postnummer: 1363 HØVIK
  • Gards-/bruksnummer: 10 / 366 i 0219
  • Grunnkrins: 1023 HØVIK
  • Valkrins: 8 HØVIK
  • Kyrkjesogn: 1060101 Høvik
  • Tettstad: Oslo

Drammensveien

Drammensveien er ein veg i Bærum kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 328 til 507.

Adressene i Drammensveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Drammensveien 328 1366 LYSAKER 59.9095, 10.6275 202 / 2
Drammensveien 407 1368 STABEKK 59.9045, 10.6012 14 / 165
Drammensveien 410 1368 STABEKK 59.9036, 10.6003 14 / 87
Drammensveien 412 1368 STABEKK 59.9033, 10.5998 14 / 94
Drammensveien 414 1368 STABEKK 59.9030, 10.5991 14 / 20
Drammensveien 418 1368 STABEKK 59.9025, 10.5983 14 / 82
Drammensveien 442 1363 HØVIK 59.9004, 10.5860 11 / 536
Drammensveien 444 1363 HØVIK 59.9002, 10.5853 11 / 537
Drammensveien 501 1363 HØVIK 59.8981, 10.5689 10 / 366
Drammensveien 503 1363 HØVIK 59.8979, 10.5676 10 / 366
Drammensveien 507 1363 HØVIK 59.8977, 10.5666 10 / 670

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken