Jarmyrveien 8
1358 JAR

Jarmyrveien 8, 1358 JAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jarmyrveien 8, 1358 JAR:

  • Postnummer: 1358 JAR
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 723 i 0219
  • Grunnkrins: 408 GRAV
  • Valkrins: 3 GRAV
  • Kyrkjesogn: 1060201 Jar
  • Tettstad: Oslo

Jarmyrveien

Jarmyrveien er ein veg i Bærum kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 59.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jarmyrveien 2 1358 JAR 59.9252, 10.6133 20 / 209
Jarmyrveien 3 1358 JAR 59.9245, 10.6121 20 / 862
Jarmyrveien 4 1358 JAR 59.9253, 10.6135 20 / 855
Jarmyrveien 5 1358 JAR 59.9245, 10.6120 20 / 863
Jarmyrveien 6 1358 JAR 59.9254, 10.6137 20 / 724
Jarmyrveien 7 1358 JAR 59.9245, 10.6119 20 / 864
Jarmyrveien 8 1358 JAR 59.9255, 10.6139 20 / 723
Jarmyrveien 9 1358 JAR 59.9244, 10.6118 20 / 850
Jarmyrveien 10 1358 JAR 59.9256, 10.6142 36 / 547
Jarmyrveien 11 1358 JAR 59.9243, 10.6114 20 / 800
Jarmyrveien 12 1358 JAR 59.9257, 10.6143 36 / 546
Jarmyrveien 13 1358 JAR 59.9242, 10.6114 20 / 801
Jarmyrveien 14 1358 JAR 59.9258, 10.6146 36 / 545
Jarmyrveien 15 1358 JAR 59.9242, 10.6113 20 / 802
Jarmyrveien 16 1358 JAR 59.9258, 10.6147 36 / 544
Jarmyrveien 17 1358 JAR 59.9242, 10.6112 20 / 803
Jarmyrveien 19 1358 JAR 59.9241, 10.6110 20 / 897
Jarmyrveien 21 1358 JAR 59.9240, 10.6109 20 / 898
Jarmyrveien 23 1358 JAR 59.9240, 10.6108 20 / 899
Jarmyrveien 25 1358 JAR 59.9239, 10.6107 20 / 900
Jarmyrveien 27 1358 JAR 59.9237, 10.6107 20 / 240
Jarmyrveien 29 1358 JAR 59.9237, 10.6106 20 / 240
Jarmyrveien 31 1358 JAR 59.9238, 10.6102 20 / 240
Jarmyrveien 33 1358 JAR 59.9237, 10.6101 20 / 240
Jarmyrveien 35 1358 JAR 59.9237, 10.6100 20 / 240
Jarmyrveien 37 1358 JAR 59.9236, 10.6099 20 / 240
Jarmyrveien 39 1358 JAR 59.9236, 10.6098 20 / 240
Jarmyrveien 41 1358 JAR 59.9234, 10.6101 20 / 240
Jarmyrveien 43 1358 JAR 59.9233, 10.6102 20 / 240
Jarmyrveien 45 1358 JAR 59.9234, 10.6103 20 / 240
Jarmyrveien 47 1358 JAR 59.9235, 10.6106 20 / 240
Jarmyrveien 49 1358 JAR 59.9236, 10.6108 20 / 240
Jarmyrveien 51 1358 JAR 59.9231, 10.6099 17 / 719
Jarmyrveien 53 1358 JAR 59.9232, 10.6101 17 / 780
Jarmyrveien 55 1358 JAR 59.9235, 10.6095 20 / 169
Jarmyrveien 57 1358 JAR 59.9233, 10.6093 20 / 915
Jarmyrveien 59 1358 JAR 59.9231, 10.6089 17 / 456

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken