Butterudveien 26
1339 VØYENENGA

Butterudveien 26, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Butterudveien 26, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 292 i 0219
  • Grunnkrins: 2018 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Butterudveien

Butterudveien er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Butterudveien 2 1339 VØYENENGA 59.9047, 10.4681 63 / 282
Butterudveien 3 1339 VØYENENGA 59.9050, 10.4679 63 / 89
Butterudveien 4 1339 VØYENENGA 59.9046, 10.4681 63 / 283
Butterudveien 6 1339 VØYENENGA 59.9047, 10.4676 63 / 284
Butterudveien 8 1339 VØYENENGA 59.9045, 10.4677 63 / 285
Butterudveien 10 1339 VØYENENGA 59.9044, 10.4674 63 / 286
Butterudveien 12 1339 VØYENENGA 59.9045, 10.4670 63 / 287
Butterudveien 14 1339 VØYENENGA 59.9042, 10.4673 63 / 296
Butterudveien 15 1339 VØYENENGA 59.9055, 10.4657 63 / 57
Butterudveien 16 1339 VØYENENGA 59.9043, 10.4667 63 / 288
Butterudveien 18 1339 VØYENENGA 59.9043, 10.4670 63 / 289
Butterudveien 20 1339 VØYENENGA 59.9042, 10.4671 63 / 290
Butterudveien 22 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4670 63 / 291
Butterudveien 24 1339 VØYENENGA 59.9038, 10.4671 63 / 296
Butterudveien 26 1339 VØYENENGA 59.9037, 10.4670 63 / 292
Butterudveien 28 1339 VØYENENGA 59.9038, 10.4668 63 / 293
Butterudveien 32 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4666 63 / 295
Butterudveien 36 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4665 63 / 9
Butterudveien 39 1339 VØYENENGA 59.9038, 10.4656 63 / 57
Butterudveien 80 1339 VØYENENGA 59.9021, 10.4599 61 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken