Vallerenga 13
1337 SANDVIKA

Vallerenga 13, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vallerenga 13, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 158 i 0219
  • Grunnkrins: 1408 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Vallerenga

Vallerenga er ein veg i Bærum kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vallerenga 2 1337 SANDVIKA 59.9006, 10.5316 6 / 569
Vallerenga 4 1337 SANDVIKA 59.9006, 10.5317 6 / 569
Vallerenga 7 1337 SANDVIKA 59.9003, 10.5319 6 / 158
Vallerenga 9 1337 SANDVIKA 59.9005, 10.5324 6 / 158
Vallerenga 10 1337 SANDVIKA 59.9009, 10.5327 6 / 387
Vallerenga 11 1337 SANDVIKA 59.9006, 10.5332 6 / 158
Vallerenga 12 1337 SANDVIKA 59.9011, 10.5331 6 / 476
Vallerenga 13 1337 SANDVIKA 59.9009, 10.5337 6 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken