Gamle Lommedalsvei 132
1348 RYKKINN

Gamle Lommedalsvei 132, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Lommedalsvei 132, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 9 i 0219
  • Grunnkrins: 1933 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Gamle Lommedalsvei

Gamle Lommedalsvei er ein veg i Bærum kommune med 90 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 168.

Adressene i Gamle Lommedalsvei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Lommedalsvei 2 1339 VØYENENGA 59.9093, 10.4761 78 / 44
Gamle Lommedalsvei 25 1339 VØYENENGA 59.9121, 10.4822 78 / 1
Gamle Lommedalsvei 30 1339 VØYENENGA 59.9129, 10.4828 78 / 1
Gamle Lommedalsvei 31 1339 VØYENENGA 59.9115, 10.4852 78 / 1
Gamle Lommedalsvei 33 1339 VØYENENGA 59.9115, 10.4861 78 / 1
Gamle Lommedalsvei 35 1339 VØYENENGA 59.9117, 10.4867 78 / 1
Gamle Lommedalsvei 37 1339 VØYENENGA 59.9121, 10.4858 78 / 1
Gamle Lommedalsvei 81 1348 RYKKINN 59.9200, 10.4898 93 / 53
Gamle Lommedalsvei 83 1348 RYKKINN 59.9205, 10.4905 93 / 72
Gamle Lommedalsvei 84 1348 RYKKINN 59.9193, 10.4885 92 / 1
Gamle Lommedalsvei 85 1348 RYKKINN 59.9205, 10.4906 93 / 182
Gamle Lommedalsvei 86 1348 RYKKINN 59.9192, 10.4888 92 / 1
Gamle Lommedalsvei 87 1348 RYKKINN 59.9207, 10.4908 93 / 45
Gamle Lommedalsvei 88 1348 RYKKINN 59.9209, 10.4900 92 / 5
Gamle Lommedalsvei 89 1348 RYKKINN 59.9207, 10.4915 93 / 46
Gamle Lommedalsvei 97 1348 RYKKINN 59.9224, 10.4930 93 / 63
Gamle Lommedalsvei 99 1348 RYKKINN 59.9231, 10.4948 93 / 187
Gamle Lommedalsvei 101 1348 RYKKINN 59.9239, 10.4943 93 / 15
Gamle Lommedalsvei 103 1348 RYKKINN 59.9243, 10.4943 93 / 793
Gamle Lommedalsvei 105 1348 RYKKINN 59.9244, 10.4942 93 / 792
Gamle Lommedalsvei 107 1348 RYKKINN 59.9247, 10.4941 93 / 3
Gamle Lommedalsvei 109 1348 RYKKINN 59.9249, 10.4944 93 / 785
Gamle Lommedalsvei 111 1348 RYKKINN 59.9251, 10.4941 93 / 91
Gamle Lommedalsvei 113 1348 RYKKINN 59.9253, 10.4946 93 / 100
Gamle Lommedalsvei 115 1348 RYKKINN 59.9255, 10.4943 93 / 791
Gamle Lommedalsvei 116 1348 RYKKINN 59.9256, 10.4931 93 / 5
Gamle Lommedalsvei 117 1348 RYKKINN 59.9259, 10.4943 93 / 71
Gamle Lommedalsvei 118 1348 RYKKINN 59.9257, 10.4935 93 / 5
Gamle Lommedalsvei 121A 1348 RYKKINN 59.9262, 10.4947 94 / 71
Gamle Lommedalsvei 121B 1348 RYKKINN 59.9263, 10.4947 94 / 71
Gamle Lommedalsvei 122 1348 RYKKINN 59.9261, 10.4933 93 / 178
Gamle Lommedalsvei 123A 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4948 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 123B 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4947 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 123C 1348 RYKKINN 59.9268, 10.4946 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 123D 1348 RYKKINN 59.9268, 10.4946 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 123E 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4947 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 123F 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4948 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 124 1348 RYKKINN 59.9263, 10.4935 93 / 4
Gamle Lommedalsvei 125A 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4946 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 125B 1348 RYKKINN 59.9265, 10.4946 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 125C 1348 RYKKINN 59.9265, 10.4946 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 125D 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4946 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 127A 1348 RYKKINN 59.9267, 10.4950 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 127B 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4950 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 127C 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4950 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 127D 1348 RYKKINN 59.9265, 10.4950 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 127E 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4950 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 127F 1348 RYKKINN 59.9267, 10.4949 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 128 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4935 94 / 8
Gamle Lommedalsvei 129A 1348 RYKKINN 59.9272, 10.4953 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 129B 1348 RYKKINN 59.9271, 10.4954 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 129C 1348 RYKKINN 59.9271, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 129D 1348 RYKKINN 59.9271, 10.4954 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 129E 1348 RYKKINN 59.9271, 10.4954 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 129F 1348 RYKKINN 59.9272, 10.4953 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 131A 1348 RYKKINN 59.9270, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 131B 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 131C 1348 RYKKINN 59.9268, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 131D 1348 RYKKINN 59.9268, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 131E 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 131F 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4955 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 132 1348 RYKKINN 59.9269, 10.4935 94 / 9
Gamle Lommedalsvei 133A 1348 RYKKINN 59.9267, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133B 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133C 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133D 1348 RYKKINN 59.9265, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133E 1348 RYKKINN 59.9264, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133F 1348 RYKKINN 59.9264, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133G 1348 RYKKINN 59.9265, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133H 1348 RYKKINN 59.9265, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133J 1348 RYKKINN 59.9266, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 133K 1348 RYKKINN 59.9267, 10.4956 94 / 734
Gamle Lommedalsvei 135 1348 RYKKINN 59.9274, 10.4957 94 / 448
Gamle Lommedalsvei 136 1348 RYKKINN 59.9271, 10.4935 94 / 6
Gamle Lommedalsvei 137 1348 RYKKINN 59.9262, 10.4961 94 / 451
Gamle Lommedalsvei 138 1348 RYKKINN 59.9270, 10.4931 94 / 737
Gamle Lommedalsvei 139 1348 RYKKINN 59.9283, 10.4954 94 / 447
Gamle Lommedalsvei 140 1348 RYKKINN 59.9271, 10.4927 94 / 19
Gamle Lommedalsvei 141 1348 RYKKINN 59.9277, 10.4945 94 / 449
Gamle Lommedalsvei 142 1348 RYKKINN 59.9267, 10.4931 94 / 440
Gamle Lommedalsvei 144 1348 RYKKINN 59.9268, 10.4926 94 / 65
Gamle Lommedalsvei 146 1348 RYKKINN 59.9270, 10.4919 94 / 61
Gamle Lommedalsvei 148 1348 RYKKINN 59.9272, 10.4921 94 / 733
Gamle Lommedalsvei 150 1348 RYKKINN 59.9274, 10.4925 94 / 62
Gamle Lommedalsvei 152 1348 RYKKINN 59.9275, 10.4930 94 / 49
Gamle Lommedalsvei 154 1348 RYKKINN 59.9274, 10.4935 94 / 7
Gamle Lommedalsvei 160 1348 RYKKINN 59.9277, 10.4934 94 / 5
Gamle Lommedalsvei 162 1348 RYKKINN 59.9279, 10.4936 94 / 3
Gamle Lommedalsvei 164 1348 RYKKINN 59.9280, 10.4938 94 / 442
Gamle Lommedalsvei 168 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4938 94 / 454

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken