Langleiken 2A
1348 RYKKINN

Langleiken 2A, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langleiken 2A, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 11 i 0219
  • Grunnkrins: 1932 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Langleiken

Langleiken er ein veg i Bærum kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 46.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langleiken 2A 1348 RYKKINN 59.9285, 10.4935 94 / 11
Langleiken 2B 1348 RYKKINN 59.9284, 10.4931 94 / 10
Langleiken 3 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4928 94 / 460
Langleiken 4 1348 RYKKINN 59.9282, 10.4927 94 / 45
Langleiken 5 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4922 94 / 12
Langleiken 6 1348 RYKKINN 59.9278, 10.4921 94 / 69
Langleiken 7 1348 RYKKINN 59.9283, 10.4924 94 / 630
Langleiken 8 1348 RYKKINN 59.9276, 10.4916 94 / 69
Langleiken 14 1348 RYKKINN 59.9277, 10.4907 94 / 401
Langleiken 16 1348 RYKKINN 59.9277, 10.4906 94 / 402
Langleiken 17 1348 RYKKINN 59.9280, 10.4912 94 / 414
Langleiken 18 1348 RYKKINN 59.9276, 10.4905 94 / 403
Langleiken 19 1348 RYKKINN 59.9280, 10.4912 94 / 413
Langleiken 20 1348 RYKKINN 59.9276, 10.4903 94 / 404
Langleiken 21 1348 RYKKINN 59.9281, 10.4913 94 / 412
Langleiken 22 1348 RYKKINN 59.9280, 10.4907 94 / 397
Langleiken 23 1348 RYKKINN 59.9282, 10.4913 94 / 411
Langleiken 24 1348 RYKKINN 59.9280, 10.4906 94 / 398
Langleiken 25 1348 RYKKINN 59.9283, 10.4912 94 / 410
Langleiken 26 1348 RYKKINN 59.9279, 10.4905 94 / 399
Langleiken 27 1348 RYKKINN 59.9284, 10.4913 94 / 409
Langleiken 28 1348 RYKKINN 59.9279, 10.4904 94 / 400
Langleiken 29 1348 RYKKINN 59.9284, 10.4913 94 / 408
Langleiken 31 1348 RYKKINN 59.9285, 10.4913 94 / 407
Langleiken 32 1348 RYKKINN 59.9284, 10.4908 94 / 393
Langleiken 33 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4913 94 / 406
Langleiken 34 1348 RYKKINN 59.9284, 10.4906 94 / 394
Langleiken 35 1348 RYKKINN 59.9287, 10.4913 94 / 405
Langleiken 36 1348 RYKKINN 59.9283, 10.4905 94 / 395
Langleiken 38 1348 RYKKINN 59.9283, 10.4904 94 / 396
Langleiken 40 1348 RYKKINN 59.9287, 10.4906 94 / 389
Langleiken 42 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4905 94 / 390
Langleiken 44 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4904 94 / 391
Langleiken 46 1348 RYKKINN 59.9286, 10.4902 94 / 392

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken