Kalvestien 44
1339 VØYENENGA

Kalvestien 44, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kalvestien 44, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 200 i 0219
  • Grunnkrins: 1618 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Kalvestien

Kalvestien er ein veg i Bærum kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kalvestien 4 1339 VØYENENGA 59.9030, 10.4857 46 / 175
Kalvestien 6 1339 VØYENENGA 59.9030, 10.4857 46 / 176
Kalvestien 8 1339 VØYENENGA 59.9031, 10.4856 46 / 177
Kalvestien 10 1339 VØYENENGA 59.9031, 10.4856 46 / 178
Kalvestien 12 1339 VØYENENGA 59.9033, 10.4856 46 / 179
Kalvestien 14 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4856 46 / 180
Kalvestien 16 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4855 46 / 181
Kalvestien 18 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4855 46 / 182
Kalvestien 20 1339 VØYENENGA 59.9037, 10.4855 46 / 183
Kalvestien 22 1339 VØYENENGA 59.9037, 10.4855 46 / 184
Kalvestien 24 1339 VØYENENGA 59.9038, 10.4854 46 / 185
Kalvestien 26 1339 VØYENENGA 59.9039, 10.4854 46 / 186
Kalvestien 28 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4850 46 / 187
Kalvestien 30 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4850 46 / 188
Kalvestien 32 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4848 46 / 189
Kalvestien 34 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4847 46 / 190
Kalvestien 36 1339 VØYENENGA 59.9042, 10.4843 46 / 191
Kalvestien 38 1339 VØYENENGA 59.9042, 10.4843 46 / 192
Kalvestien 40 1339 VØYENENGA 59.9043, 10.4841 46 / 193
Kalvestien 42 1339 VØYENENGA 59.9043, 10.4841 46 / 194
Kalvestien 44 1339 VØYENENGA 59.9044, 10.4837 46 / 200
Kalvestien 46 1339 VØYENENGA 59.9044, 10.4836 46 / 201
Kalvestien 48 1339 VØYENENGA 59.9044, 10.4835 46 / 202

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken