Rådhustorget 2
1337 SANDVIKA

Rådhustorget 2, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rådhustorget 2, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 4 i 0219
  • Grunnkrins: 1416 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Rådhustorget

Rådhustorget er ein veg i Bærum kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rådhustorget 1 1337 SANDVIKA 59.8906, 10.5259 7 / 47
Rådhustorget 2 1337 SANDVIKA 59.8904, 10.5262 7 / 4
Rådhustorget 3 1337 SANDVIKA 59.8905, 10.5254 7 / 283
Rådhustorget 4 1337 SANDVIKA 59.8901, 10.5258 7 / 4
Rådhustorget 5 1337 SANDVIKA 59.8904, 10.5251 7 / 283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken