Mallingsrudveien 27
1349 RYKKINN

Mallingsrudveien 27, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mallingsrudveien 27, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 233 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Mallingsrudveien

Mallingsrudveien er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mallingsrudveien 1 1349 RYKKINN 59.9349, 10.4683 76 / 218
Mallingsrudveien 3 1349 RYKKINN 59.9351, 10.4680 76 / 219
Mallingsrudveien 5 1349 RYKKINN 59.9352, 10.4678 76 / 220
Mallingsrudveien 6 1349 RYKKINN 59.9348, 10.4675 76 / 226
Mallingsrudveien 7 1349 RYKKINN 59.9353, 10.4675 76 / 221
Mallingsrudveien 8 1349 RYKKINN 59.9350, 10.4673 76 / 227
Mallingsrudveien 9 1349 RYKKINN 59.9354, 10.4672 76 / 222
Mallingsrudveien 11 1349 RYKKINN 59.9354, 10.4669 76 / 223
Mallingsrudveien 13 1349 RYKKINN 59.9355, 10.4667 76 / 224
Mallingsrudveien 15 1349 RYKKINN 59.9352, 10.4667 76 / 225
Mallingsrudveien 19 1349 RYKKINN 59.9355, 10.4661 76 / 300
Mallingsrudveien 23 1349 RYKKINN 59.9352, 10.4661 76 / 237
Mallingsrudveien 24 1349 RYKKINN 59.9349, 10.4668 76 / 227
Mallingsrudveien 25 1349 RYKKINN 59.9350, 10.4664 76 / 232
Mallingsrudveien 26 1349 RYKKINN 59.9348, 10.4669 76 / 229
Mallingsrudveien 27 1349 RYKKINN 59.9348, 10.4665 76 / 233
Mallingsrudveien 28 1349 RYKKINN 59.9346, 10.4672 76 / 230
Mallingsrudveien 29 1349 RYKKINN 59.9345, 10.4666 76 / 234
Mallingsrudveien 30 1349 RYKKINN 59.9344, 10.4671 76 / 231
Mallingsrudveien 32 1349 RYKKINN 59.9343, 10.4669 76 / 235

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken