Maria terrasse 31
1339 VØYENENGA

Maria terrasse 31, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Maria terrasse 31, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 314 i 0219
  • Grunnkrins: 1618 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Maria terrasse

Maria terrasse er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Maria terrasse 9 1339 VØYENENGA 59.9030, 10.4843 46 / 303
Maria terrasse 11 1339 VØYENENGA 59.9030, 10.4842 46 / 304
Maria terrasse 13 1339 VØYENENGA 59.9031, 10.4842 46 / 305
Maria terrasse 15 1339 VØYENENGA 59.9031, 10.4842 46 / 306
Maria terrasse 17 1339 VØYENENGA 59.9033, 10.4841 46 / 307
Maria terrasse 19 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4839 46 / 308
Maria terrasse 21 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4838 46 / 309
Maria terrasse 23 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4837 46 / 310
Maria terrasse 24 1339 VØYENENGA 59.9028, 10.4834 46 / 2
Maria terrasse 25 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4834 46 / 311
Maria terrasse 27 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4832 46 / 312
Maria terrasse 29 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4831 46 / 313
Maria terrasse 31 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4830 46 / 314
Maria terrasse 32 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4827 46 / 174

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken