Fasanfaret 6
1348 RYKKINN

Fasanfaret 6, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fasanfaret 6, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 699 i 0219
  • Grunnkrins: 1932 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Fasanfaret

Fasanfaret er ein veg i Bærum kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fasanfaret 1 1348 RYKKINN 59.9298, 10.4927 94 / 710
Fasanfaret 2 1348 RYKKINN 59.9297, 10.4925 94 / 701
Fasanfaret 3 1348 RYKKINN 59.9299, 10.4924 94 / 711
Fasanfaret 4 1348 RYKKINN 59.9298, 10.4922 94 / 700
Fasanfaret 6 1348 RYKKINN 59.9300, 10.4919 94 / 699
Fasanfaret 8 1348 RYKKINN 59.9301, 10.4916 94 / 698
Fasanfaret 10 1348 RYKKINN 59.9302, 10.4914 94 / 697
Fasanfaret 14 1348 RYKKINN 59.9301, 10.4906 94 / 690
Fasanfaret 16 1348 RYKKINN 59.9303, 10.4909 94 / 691
Fasanfaret 18 1348 RYKKINN 59.9304, 10.4913 94 / 692
Fasanfaret 19 1348 RYKKINN 59.9303, 10.4916 94 / 695
Fasanfaret 20 1348 RYKKINN 59.9305, 10.4916 94 / 693
Fasanfaret 21 1348 RYKKINN 59.9304, 10.4920 94 / 694

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken