Brodtkorbsgate 18
1338 SANDVIKA

Brodtkorbsgate 18, 1338 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brodtkorbsgate 18, 1338 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1338 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 33 i 0219
  • Grunnkrins: 1515 JONG
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Brodtkorbsgate

Brodtkorbsgate er ei gate i Bærum kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brodtkorbsgate 1 1338 SANDVIKA 59.8898, 10.5200 52 / 129
Brodtkorbsgate 3 1338 SANDVIKA 59.8902, 10.5186 52 / 129
Brodtkorbsgate 5 1338 SANDVIKA 59.8904, 10.5190 52 / 129
Brodtkorbsgate 7 1338 SANDVIKA 59.8906, 10.5195 52 / 129
Brodtkorbsgate 9 1338 SANDVIKA 59.8907, 10.5206 52 / 133
Brodtkorbsgate 12 1338 SANDVIKA 59.8907, 10.5212 52 / 126
Brodtkorbsgate 13 1338 SANDVIKA 59.8901, 10.5211 52 / 129
Brodtkorbsgate 15 1338 SANDVIKA 59.8900, 10.5213 52 / 129
Brodtkorbsgate 16 1338 SANDVIKA 59.8902, 10.5214 52 / 125
Brodtkorbsgate 17 1338 SANDVIKA 59.8899, 10.5214 52 / 129
Brodtkorbsgate 18 1338 SANDVIKA 59.8900, 10.5218 52 / 33
Brodtkorbsgate 19 1338 SANDVIKA 59.8898, 10.5216 52 / 129
Brodtkorbsgate 21 1338 SANDVIKA 59.8897, 10.5216 52 / 129
Brodtkorbsgate 22 1338 SANDVIKA 59.8895, 10.5227 52 / 130
Brodtkorbsgate 24 1338 SANDVIKA 59.8893, 10.5230 52 / 130
Brodtkorbsgate 25 1338 SANDVIKA 59.8892, 10.5230 52 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken