Vestfjordgaten 6
1338 SANDVIKA

Vestfjordgaten 6, 1338 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestfjordgaten 6, 1338 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1338 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 126 i 0219
  • Grunnkrins: 1515 JONG
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Vestfjordgaten

Vestfjordgaten er ei gate i Bærum kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestfjordgaten 1 1338 SANDVIKA 59.8904, 10.5213 52 / 131
Vestfjordgaten 3 1338 SANDVIKA 59.8903, 10.5216 52 / 131
Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA 59.8905, 10.5221 52 / 126
Vestfjordgaten 5 1338 SANDVIKA 59.8903, 10.5219 52 / 131
Vestfjordgaten 6 1338 SANDVIKA 59.8903, 10.5227 52 / 126
Vestfjordgaten 7 1338 SANDVIKA 59.8901, 10.5222 52 / 136
Vestfjordgaten 9 1338 SANDVIKA 59.8902, 10.5224 52 / 136

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken