Brekketunet 25
1349 RYKKINN

Brekketunet 25, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brekketunet 25, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 44 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Brekketunet

Brekketunet er ein veg i Bærum kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brekketunet 1 1349 RYKKINN 59.9288, 10.4659 76 / 285
Brekketunet 3 1349 RYKKINN 59.9290, 10.4658 76 / 288
Brekketunet 5 1349 RYKKINN 59.9290, 10.4653 76 / 289
Brekketunet 7 1349 RYKKINN 59.9288, 10.4653 76 / 287
Brekketunet 9 1349 RYKKINN 59.9286, 10.4653 76 / 286
Brekketunet 10 1349 RYKKINN 59.9285, 10.4647 75 / 34
Brekketunet 11 1349 RYKKINN 59.9290, 10.4645 75 / 17
Brekketunet 13 1349 RYKKINN 59.9293, 10.4642 75 / 12
Brekketunet 15 1349 RYKKINN 59.9292, 10.4636 75 / 31
Brekketunet 17 1349 RYKKINN 59.9291, 10.4636 75 / 32
Brekketunet 19 1349 RYKKINN 59.9288, 10.4638 75 / 33
Brekketunet 21 1349 RYKKINN 59.9287, 10.4638 75 / 56
Brekketunet 23 1349 RYKKINN 59.9286, 10.4640 75 / 18
Brekketunet 24 1349 RYKKINN 59.9282, 10.4646 76 / 310
Brekketunet 25 1349 RYKKINN 59.9282, 10.4641 75 / 44
Brekketunet 27 1349 RYKKINN 59.9280, 10.4640 75 / 45
Brekketunet 30 1349 RYKKINN 59.9276, 10.4645 75 / 35
Brekketunet 32 1349 RYKKINN 59.9274, 10.4645 75 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken