Brekkeveien 26
1349 RYKKINN

Brekkeveien 26, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brekkeveien 26, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 42 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Brekkeveien

Brekkeveien er ein veg i Bærum kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brekkeveien 2 1349 RYKKINN 59.9301, 10.4652 76 / 7
Brekkeveien 3 1349 RYKKINN 59.9303, 10.4642 75 / 46
Brekkeveien 7 1349 RYKKINN 59.9307, 10.4637 75 / 27
Brekkeveien 9 1349 RYKKINN 59.9310, 10.4639 75 / 58
Brekkeveien 11 1349 RYKKINN 59.9313, 10.4638 75 / 59
Brekkeveien 13 1349 RYKKINN 59.9309, 10.4631 75 / 54
Brekkeveien 15 1349 RYKKINN 59.9308, 10.4632 75 / 7
Brekkeveien 17 1349 RYKKINN 59.9306, 10.4633 75 / 28
Brekkeveien 19 1349 RYKKINN 59.9305, 10.4634 75 / 37
Brekkeveien 21 1349 RYKKINN 59.9303, 10.4635 75 / 38
Brekkeveien 23 1349 RYKKINN 59.9301, 10.4635 75 / 39
Brekkeveien 24 1349 RYKKINN 59.9300, 10.4642 75 / 40
Brekkeveien 25 1349 RYKKINN 59.9299, 10.4636 75 / 41
Brekkeveien 26 1349 RYKKINN 59.9298, 10.4643 75 / 42
Brekkeveien 27 1349 RYKKINN 59.9297, 10.4635 75 / 43
Brekkeveien 28 1349 RYKKINN 59.9296, 10.4642 75 / 29
Brekkeveien 29 1349 RYKKINN 59.9295, 10.4636 75 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken