Åsjordhagen 13
1349 RYKKINN

Åsjordhagen 13, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsjordhagen 13, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 249 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Åsjordhagen

Åsjordhagen er ein veg i Bærum kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsjordhagen 2 1349 RYKKINN 59.9305, 10.4648 76 / 241
Åsjordhagen 4 1349 RYKKINN 59.9306, 10.4648 76 / 242
Åsjordhagen 6 1349 RYKKINN 59.9307, 10.4648 76 / 243
Åsjordhagen 8 1349 RYKKINN 59.9309, 10.4647 76 / 244
Åsjordhagen 9 1349 RYKKINN 59.9310, 10.4651 76 / 250
Åsjordhagen 10 1349 RYKKINN 59.9310, 10.4646 76 / 245
Åsjordhagen 11 1349 RYKKINN 59.9312, 10.4650 76 / 252
Åsjordhagen 12 1349 RYKKINN 59.9311, 10.4644 76 / 253
Åsjordhagen 13 1349 RYKKINN 59.9313, 10.4652 76 / 249
Åsjordhagen 14 1349 RYKKINN 59.9312, 10.4643 76 / 246
Åsjordhagen 15 1349 RYKKINN 59.9315, 10.4650 76 / 251
Åsjordhagen 16 1349 RYKKINN 59.9314, 10.4643 76 / 247
Åsjordhagen 17 1349 RYKKINN 59.9314, 10.4647 76 / 248

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken