Halvorsens vei 22B
1365 BLOMMENHOLM

Halvorsens vei 22B, 1365 BLOMMENHOLM er ei adresse i Bærum.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Halvorsens vei 22B, 1365 BLOMMENHOLM:

  • Postnummer: 1365 BLOMMENHOLM
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 810 i 0219 Bærum
  • Grunnkrins: 1107 LØKEBERG-BLOMMENHOLM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060101 Høvik
  • Tettstad: Oslo

Halvorsens vei

Halvorsens vei er ein veg i Bærum kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Halvorsens vei 1 1365 BLOMMENHOLM 59.8994, 10.5505 9 / 64
Halvorsens vei 1B 1365 BLOMMENHOLM 59.8994, 10.5508 9 / 512
Halvorsens vei 2 1365 BLOMMENHOLM 59.8983, 10.5496 9 / 68
Halvorsens vei 3 1365 BLOMMENHOLM 59.8990, 10.5503 9 / 281
Halvorsens vei 4 1365 BLOMMENHOLM 59.8983, 10.5478 9 / 283
Halvorsens vei 5A 1365 BLOMMENHOLM 59.8989, 10.5497 9 / 75
Halvorsens vei 5B 1365 BLOMMENHOLM 59.8990, 10.5498 9 / 75
Halvorsens vei 6 1365 BLOMMENHOLM 59.8984, 10.5474 9 / 223
Halvorsens vei 7 1365 BLOMMENHOLM 59.8986, 10.5492 9 / 75
Halvorsens vei 8 1365 BLOMMENHOLM 59.8984, 10.5468 9 / 222
Halvorsens vei 9A 1365 BLOMMENHOLM 59.8987, 10.5472 9 / 216
Halvorsens vei 9B 1365 BLOMMENHOLM 59.8987, 10.5473 9 / 216
Halvorsens vei 10 1365 BLOMMENHOLM 59.8985, 10.5462 9 / 218
Halvorsens vei 11A 1365 BLOMMENHOLM 59.8992, 10.5470 9 / 86
Halvorsens vei 11B 1365 BLOMMENHOLM 59.8994, 10.5472 9 / 750
Halvorsens vei 12A 1365 BLOMMENHOLM 59.8987, 10.5453 9 / 219
Halvorsens vei 12B 1365 BLOMMENHOLM 59.8989, 10.5451 9 / 219
Halvorsens vei 12C 1365 BLOMMENHOLM 59.8987, 10.5446 9 / 219
Halvorsens vei 13 1365 BLOMMENHOLM 59.8989, 10.5465 9 / 83
Halvorsens vei 14A 1365 BLOMMENHOLM 59.8987, 10.5444 9 / 256
Halvorsens vei 14B 1365 BLOMMENHOLM 59.8986, 10.5436 9 / 819
Halvorsens vei 14C 1365 BLOMMENHOLM 59.8986, 10.5434 9 / 819
Halvorsens vei 16 1365 BLOMMENHOLM 59.8989, 10.5442 9 / 258
Halvorsens vei 18 1365 BLOMMENHOLM 59.8990, 10.5447 9 / 258
Halvorsens vei 19A 1365 BLOMMENHOLM 59.8990, 10.5459 9 / 515
Halvorsens vei 19B 1365 BLOMMENHOLM 59.8991, 10.5461 9 / 789
Halvorsens vei 20 1365 BLOMMENHOLM 59.8992, 10.5451 9 / 258
Halvorsens vei 22A 1365 BLOMMENHOLM 59.8988, 10.5435 9 / 810
Halvorsens vei 22B 1365 BLOMMENHOLM 59.8988, 10.5433 9 / 810
Halvorsens vei 24 1365 BLOMMENHOLM 59.8996, 10.5448 9 / 837
Halvorsens vei 29 1365 BLOMMENHOLM 59.9007, 10.5450 8 / 226
Halvorsens vei 34 1365 BLOMMENHOLM 59.9003, 10.5446 8 / 247
Halvorsens vei 36 1365 BLOMMENHOLM 59.9003, 10.5441 8 / 1550
Halvorsens vei 38 1365 BLOMMENHOLM 59.9005, 10.5445 8 / 246

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken