Staverhagan 18A
1341 SLEPENDEN

Staverhagan 18A, 1341 SLEPENDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Staverhagan 18A, 1341 SLEPENDEN:

  • Postnummer: 1341 SLEPENDEN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 80 i 0219
  • Grunnkrins: 1617 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 13 TANUM
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Staverhagan

Staverhagan er ein veg i Bærum kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Staverhagan 1A 1341 SLEPENDEN 59.8785, 10.4730 56 / 40
Staverhagan 1B 1341 SLEPENDEN 59.8788, 10.4726 56 / 44
Staverhagan 1C 1341 SLEPENDEN 59.8789, 10.4725 56 / 35
Staverhagan 2A 1341 SLEPENDEN 59.8792, 10.4723 56 / 88
Staverhagan 2B 1341 SLEPENDEN 59.8794, 10.4724 56 / 87
Staverhagan 2C 1341 SLEPENDEN 59.8795, 10.4724 56 / 86
Staverhagan 3 1341 SLEPENDEN 59.8788, 10.4732 56 / 15
Staverhagan 4A 1341 SLEPENDEN 59.8794, 10.4729 56 / 72
Staverhagan 4B 1341 SLEPENDEN 59.8797, 10.4730 56 / 12
Staverhagan 4C 1341 SLEPENDEN 59.8797, 10.4737 56 / 94
Staverhagan 5A 1341 SLEPENDEN 59.8791, 10.4735 56 / 37
Staverhagan 5B 1341 SLEPENDEN 59.8792, 10.4739 56 / 8
Staverhagan 6A 1341 SLEPENDEN 59.8800, 10.4741 56 / 9
Staverhagan 6B 1341 SLEPENDEN 59.8800, 10.4741 56 / 9
Staverhagan 7A 1341 SLEPENDEN 59.8794, 10.4743 56 / 10
Staverhagan 7B 1341 SLEPENDEN 59.8796, 10.4744 56 / 33
Staverhagan 8 1341 SLEPENDEN 59.8803, 10.4736 56 / 29
Staverhagan 9 1341 SLEPENDEN 59.8798, 10.4746 56 / 16
Staverhagan 11 1341 SLEPENDEN 59.8801, 10.4749 56 / 71
Staverhagan 12 1341 SLEPENDEN 59.8805, 10.4744 56 / 18
Staverhagan 13A 1341 SLEPENDEN 59.8806, 10.4754 56 / 17
Staverhagan 13B 1341 SLEPENDEN 59.8805, 10.4752 56 / 17
Staverhagan 14 1341 SLEPENDEN 59.8808, 10.4748 56 / 24
Staverhagan 15 1341 SLEPENDEN 59.8809, 10.4755 56 / 21
Staverhagan 16 1341 SLEPENDEN 59.8812, 10.4749 56 / 31
Staverhagan 17A 1341 SLEPENDEN 59.8812, 10.4757 56 / 32
Staverhagan 17B 1341 SLEPENDEN 59.8814, 10.4758 56 / 39
Staverhagan 18A 1341 SLEPENDEN 59.8817, 10.4745 56 / 80
Staverhagan 18B 1341 SLEPENDEN 59.8816, 10.4752 56 / 27
Staverhagan 19 1341 SLEPENDEN 59.8817, 10.4758 56 / 68
Staverhagan 20 1341 SLEPENDEN 59.8819, 10.4751 56 / 50
Staverhagan 21 1341 SLEPENDEN 59.8817, 10.4763 56 / 34
Staverhagan 22 1341 SLEPENDEN 59.8820, 10.4751 56 / 51

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken