Levreveien 39
1346 GJETTUM

Levreveien 39, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Levreveien 39, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 145 i 0219
  • Grunnkrins: 1712 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Levreveien

Levreveien er ein veg i Bærum kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 71.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Levreveien 1 1346 GJETTUM 59.9033, 10.5154 86 / 115
Levreveien 3 1346 GJETTUM 59.9034, 10.5156 86 / 599
Levreveien 4 1346 GJETTUM 59.9037, 10.5153 86 / 64
Levreveien 5 1346 GJETTUM 59.9037, 10.5158 86 / 179
Levreveien 6 1346 GJETTUM 59.9040, 10.5154 86 / 62
Levreveien 7 1346 GJETTUM 59.9038, 10.5162 86 / 286
Levreveien 10 1346 GJETTUM 59.9041, 10.5158 86 / 65
Levreveien 11 1346 GJETTUM 59.9041, 10.5169 86 / 337
Levreveien 14 1346 GJETTUM 59.9042, 10.5163 86 / 63
Levreveien 15 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5172 86 / 509
Levreveien 16 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5163 86 / 234
Levreveien 17 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5176 86 / 80
Levreveien 19 1346 GJETTUM 59.9046, 10.5181 86 / 265
Levreveien 20 1346 GJETTUM 59.9047, 10.5167 86 / 32
Levreveien 21 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5180 86 / 85
Levreveien 22 1346 GJETTUM 59.9049, 10.5164 86 / 514
Levreveien 24 1346 GJETTUM 59.9047, 10.5160 86 / 237
Levreveien 25 1346 GJETTUM 59.9050, 10.5185 86 / 647
Levreveien 26 1346 GJETTUM 59.9046, 10.5156 86 / 557
Levreveien 27 1346 GJETTUM 59.9050, 10.5183 86 / 86
Levreveien 29 1346 GJETTUM 59.9049, 10.5177 86 / 212
Levreveien 31 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5172 86 / 41
Levreveien 32 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5153 86 / 52
Levreveien 33 1346 GJETTUM 59.9049, 10.5172 86 / 41
Levreveien 35 1346 GJETTUM 59.9055, 10.5186 86 / 313
Levreveien 39 1346 GJETTUM 59.9058, 10.5184 86 / 145
Levreveien 41 1346 GJETTUM 59.9059, 10.5178 86 / 717
Levreveien 43 1346 GJETTUM 59.9058, 10.5177 86 / 717
Levreveien 45 1346 GJETTUM 59.9057, 10.5174 86 / 717
Levreveien 47 1346 GJETTUM 59.9056, 10.5173 86 / 717
Levreveien 49 1346 GJETTUM 59.9055, 10.5178 86 / 737
Levreveien 51 1346 GJETTUM 59.9054, 10.5179 86 / 738
Levreveien 53 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5173 86 / 5
Levreveien 55 1346 GJETTUM 59.9052, 10.5168 86 / 739
Levreveien 57 1346 GJETTUM 59.9052, 10.5164 86 / 135
Levreveien 59 1346 GJETTUM 59.9050, 10.5160 86 / 735
Levreveien 71 1346 GJETTUM 59.9049, 10.5154 86 / 45

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken