Ole B Munchs vei 19
1336 SANDVIKA

Ole B Munchs vei 19, 1336 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ole B Munchs vei 19, 1336 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1336 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 411 i 0219
  • Grunnkrins: 1605 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Ole B Munchs vei

Ole B Munchs vei er ein veg i Bærum kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ole B Munchs vei 1 1336 SANDVIKA 59.8988, 10.4879 47 / 392
Ole B Munchs vei 3 1336 SANDVIKA 59.8989, 10.4876 47 / 415
Ole B Munchs vei 5 1336 SANDVIKA 59.8989, 10.4876 47 / 414
Ole B Munchs vei 7 1336 SANDVIKA 59.8988, 10.4876 47 / 413
Ole B Munchs vei 9 1336 SANDVIKA 59.8990, 10.4873 47 / 406
Ole B Munchs vei 11 1336 SANDVIKA 59.8989, 10.4873 47 / 407
Ole B Munchs vei 13 1336 SANDVIKA 59.8988, 10.4870 47 / 408
Ole B Munchs vei 15 1336 SANDVIKA 59.8988, 10.4871 47 / 409
Ole B Munchs vei 17 1336 SANDVIKA 59.8987, 10.4872 47 / 410
Ole B Munchs vei 19 1336 SANDVIKA 59.8987, 10.4874 47 / 411
Ole B Munchs vei 21 1336 SANDVIKA 59.8987, 10.4875 47 / 412

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken