Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 23 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Rykkinnveien

Rykkinnveien er ein veg i Bærum kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 104.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rykkinnveien 1 1349 RYKKINN 59.9246, 10.4690 76 / 29
Rykkinnveien 6 1349 RYKKINN 59.9268, 10.4670 76 / 110
Rykkinnveien 7 1349 RYKKINN 59.9274, 10.4675 76 / 48
Rykkinnveien 8 1349 RYKKINN 59.9272, 10.4669 76 / 71
Rykkinnveien 10 1349 RYKKINN 59.9293, 10.4657 76 / 275
Rykkinnveien 12 1349 RYKKINN 59.9293, 10.4654 76 / 281
Rykkinnveien 14 1349 RYKKINN 59.9294, 10.4650 76 / 14
Rykkinnveien 16 1349 RYKKINN 59.9298, 10.4650 76 / 93
Rykkinnveien 18 1349 RYKKINN 59.9298, 10.4654 76 / 197
Rykkinnveien 21 1349 RYKKINN 59.9317, 10.4664 76 / 238
Rykkinnveien 24 1349 RYKKINN 59.9318, 10.4649 75 / 8
Rykkinnveien 26 1349 RYKKINN 59.9325, 10.4659 76 / 45
Rykkinnveien 29 1349 RYKKINN 59.9333, 10.4673 76 / 78
Rykkinnveien 29B 1349 RYKKINN 59.9334, 10.4674 76 / 214
Rykkinnveien 32A 1349 RYKKINN 59.9327, 10.4660 76 / 217
Rykkinnveien 32B 1349 RYKKINN 59.9327, 10.4659 76 / 100
Rykkinnveien 34 1349 RYKKINN 59.9328, 10.4653 75 / 9
Rykkinnveien 36A 1349 RYKKINN 59.9329, 10.4662 76 / 44
Rykkinnveien 36B 1349 RYKKINN 59.9331, 10.4662 76 / 280
Rykkinnveien 37 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4682 76 / 213
Rykkinnveien 38 1349 RYKKINN 59.9343, 10.4675 76 / 69
Rykkinnveien 39 1349 RYKKINN 59.9343, 10.4686 76 / 88
Rykkinnveien 40 1349 RYKKINN 59.9345, 10.4677 76 / 254
Rykkinnveien 41 1349 RYKKINN 59.9347, 10.4688 76 / 63
Rykkinnveien 42 1349 RYKKINN 59.9347, 10.4679 76 / 70
Rykkinnveien 45 1349 RYKKINN 59.9344, 10.4695 76 / 8
Rykkinnveien 46A 1349 RYKKINN 59.9352, 10.4688 76 / 216
Rykkinnveien 46B 1349 RYKKINN 59.9354, 10.4689 76 / 43
Rykkinnveien 46C 1349 RYKKINN 59.9355, 10.4684 76 / 215
Rykkinnveien 48 1349 RYKKINN 59.9352, 10.4696 76 / 240
Rykkinnveien 50 1349 RYKKINN 59.9350, 10.4693 76 / 46
Rykkinnveien 52A 1349 RYKKINN 59.9348, 10.4698 76 / 291
Rykkinnveien 52B 1349 RYKKINN 59.9347, 10.4700 76 / 12
Rykkinnveien 52C 1349 RYKKINN 59.9350, 10.4701 76 / 292
Rykkinnveien 54 1349 RYKKINN 59.9347, 10.4708 76 / 84
Rykkinnveien 54B 1349 RYKKINN 59.9351, 10.4705 76 / 140
Rykkinnveien 56 1349 RYKKINN 59.9346, 10.4712 76 / 4
Rykkinnveien 58A 1349 RYKKINN 59.9354, 10.4717 76 / 39
Rykkinnveien 58B 1349 RYKKINN 59.9356, 10.4705 76 / 41
Rykkinnveien 58C 1349 RYKKINN 59.9349, 10.4712 76 / 210
Rykkinnveien 60 1349 RYKKINN 59.9354, 10.4727 76 / 81
Rykkinnveien 61 1349 RYKKINN 59.9342, 10.4729 76 / 40
Rykkinnveien 62 1349 RYKKINN 59.9349, 10.4720 76 / 76
Rykkinnveien 64 1349 RYKKINN 59.9346, 10.4719 76 / 42
Rykkinnveien 65 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4734 76 / 266
Rykkinnveien 66A 1349 RYKKINN 59.9345, 10.4723 76 / 203
Rykkinnveien 66B 1349 RYKKINN 59.9345, 10.4730 76 / 6
Rykkinnveien 67 1349 RYKKINN 59.9340, 10.4738 76 / 267
Rykkinnveien 68 1349 RYKKINN 59.9348, 10.4728 76 / 77
Rykkinnveien 69 1349 RYKKINN 59.9338, 10.4740 76 / 268
Rykkinnveien 70A 1349 RYKKINN 59.9346, 10.4738 76 / 176
Rykkinnveien 70B 1349 RYKKINN 59.9345, 10.4737 76 / 211
Rykkinnveien 71 1349 RYKKINN 59.9337, 10.4742 76 / 269
Rykkinnveien 72 1349 RYKKINN 59.9354, 10.4732 76 / 27
Rykkinnveien 73 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4736 76 / 270
Rykkinnveien 75 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4732 76 / 271
Rykkinnveien 77 1349 RYKKINN 59.9340, 10.4728 76 / 272
Rykkinnveien 79 1349 RYKKINN 59.9335, 10.4739 76 / 255
Rykkinnveien 81 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4747 76 / 273
Rykkinnveien 83 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4745 76 / 274
Rykkinnveien 85 1349 RYKKINN 59.9342, 10.4747 94 / 23
Rykkinnveien 100 1349 RYKKINN 59.9342, 10.4761 94 / 23
Rykkinnveien 102 1349 RYKKINN 59.9344, 10.4759 94 / 23
Rykkinnveien 104 1349 RYKKINN 59.9344, 10.4760 94 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken