Hjorthehaven 44
1336 SANDVIKA

Hjorthehaven 44, 1336 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hjorthehaven 44, 1336 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1336 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 433 i 0219
  • Grunnkrins: 1605 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Hjorthehaven

Hjorthehaven er ein veg i Bærum kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hjorthehaven 10 1336 SANDVIKA 59.8972, 10.4901 47 / 416
Hjorthehaven 11 1336 SANDVIKA 59.8973, 10.4889 47 / 391
Hjorthehaven 12 1336 SANDVIKA 59.8972, 10.4901 47 / 417
Hjorthehaven 13 1336 SANDVIKA 59.8974, 10.4879 47 / 391
Hjorthehaven 14 1336 SANDVIKA 59.8971, 10.4900 47 / 418
Hjorthehaven 15 1336 SANDVIKA 59.8971, 10.4880 47 / 391
Hjorthehaven 16 1336 SANDVIKA 59.8970, 10.4900 47 / 419
Hjorthehaven 18 1336 SANDVIKA 59.8970, 10.4899 47 / 420
Hjorthehaven 20 1336 SANDVIKA 59.8969, 10.4899 47 / 421
Hjorthehaven 22 1336 SANDVIKA 59.8968, 10.4898 47 / 422
Hjorthehaven 24 1336 SANDVIKA 59.8967, 10.4898 47 / 423
Hjorthehaven 26 1336 SANDVIKA 59.8966, 10.4898 47 / 424
Hjorthehaven 28 1336 SANDVIKA 59.8966, 10.4898 47 / 425
Hjorthehaven 30 1336 SANDVIKA 59.8965, 10.4898 47 / 426
Hjorthehaven 32 1336 SANDVIKA 59.8965, 10.4898 47 / 427
Hjorthehaven 34 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4900 47 / 428
Hjorthehaven 36 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4899 47 / 429
Hjorthehaven 38 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4897 47 / 430
Hjorthehaven 40 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4896 47 / 431
Hjorthehaven 42 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4894 47 / 432
Hjorthehaven 44 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4893 47 / 433
Hjorthehaven 46 1336 SANDVIKA 59.8964, 10.4893 47 / 434
Hjorthehaven 48 1336 SANDVIKA 59.8964, 10.4893 47 / 435
Hjorthehaven 50 1336 SANDVIKA 59.8966, 10.4892 47 / 436
Hjorthehaven 52 1336 SANDVIKA 59.8966, 10.4891 47 / 437
Hjorthehaven 54 1336 SANDVIKA 59.8968, 10.4890 47 / 438
Hjorthehaven 56 1336 SANDVIKA 59.8968, 10.4889 47 / 439
Hjorthehaven 58 1336 SANDVIKA 59.8969, 10.4888 47 / 440
Hjorthehaven 60 1336 SANDVIKA 59.8969, 10.4887 47 / 441

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken