Høyrabben 56
1336 SANDVIKA

Høyrabben 56, 1336 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høyrabben 56, 1336 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1336 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 393 i 0219
  • Grunnkrins: 1606 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Høyrabben

Høyrabben er ein veg i Bærum kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 74.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høyrabben 1 1336 SANDVIKA 59.8952, 10.4920 47 / 4
Høyrabben 2 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4924 47 / 4
Høyrabben 3 1336 SANDVIKA 59.8951, 10.4914 47 / 4
Høyrabben 4 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4919 47 / 4
Høyrabben 8 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4909 47 / 4
Høyrabben 10 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4903 47 / 393
Høyrabben 12 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4901 47 / 393
Høyrabben 14 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4900 47 / 393
Høyrabben 16 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4899 47 / 393
Høyrabben 18 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4898 47 / 393
Høyrabben 20 1336 SANDVIKA 59.8950, 10.4897 47 / 393
Høyrabben 22 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4902 47 / 393
Høyrabben 24 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4901 47 / 393
Høyrabben 26 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4900 47 / 393
Høyrabben 28 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4899 47 / 393
Høyrabben 30 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4898 47 / 393
Høyrabben 32 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4896 47 / 393
Høyrabben 34 1336 SANDVIKA 59.8948, 10.4898 47 / 393
Høyrabben 36 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4897 47 / 393
Høyrabben 38 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4896 47 / 393
Høyrabben 40 1336 SANDVIKA 59.8950, 10.4893 47 / 393
Høyrabben 42 1336 SANDVIKA 59.8950, 10.4892 47 / 393
Høyrabben 44 1336 SANDVIKA 59.8950, 10.4890 47 / 393
Høyrabben 46 1336 SANDVIKA 59.8950, 10.4889 47 / 393
Høyrabben 48 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4888 47 / 393
Høyrabben 50 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4886 47 / 393
Høyrabben 52 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4885 47 / 393
Høyrabben 54 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4893 47 / 393
Høyrabben 56 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4892 47 / 393
Høyrabben 58 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4890 47 / 393
Høyrabben 60 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4889 47 / 393
Høyrabben 62 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4888 47 / 393
Høyrabben 64 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4886 47 / 393
Høyrabben 66 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4885 47 / 393
Høyrabben 68 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4893 47 / 393
Høyrabben 70 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4892 47 / 393
Høyrabben 72 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4890 47 / 393
Høyrabben 74 1336 SANDVIKA 59.8949, 10.4889 47 / 393

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken