Åstadbakken 58
1341 SLEPENDEN

Åstadbakken 58, 1341 SLEPENDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åstadbakken 58, 1341 SLEPENDEN:

  • Postnummer: 1341 SLEPENDEN
  • Gards-/bruksnummer: 57 / 75 i 0219
  • Grunnkrins: 1617 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 13 TANUM
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Åstadbakken

Åstadbakken er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åstadbakken 20 1341 SLEPENDEN 59.8773, 10.4689 57 / 67
Åstadbakken 24 1341 SLEPENDEN 59.8769, 10.4690 57 / 31
Åstadbakken 26A 1341 SLEPENDEN 59.8766, 10.4687 57 / 3
Åstadbakken 26B 1341 SLEPENDEN 59.8764, 10.4693 57 / 82
Åstadbakken 28 1341 SLEPENDEN 59.8767, 10.4682 57 / 81
Åstadbakken 30 1341 SLEPENDEN 59.8764, 10.4681 57 / 74
Åstadbakken 34 1341 SLEPENDEN 59.8763, 10.4674 57 / 76
Åstadbakken 36 1341 SLEPENDEN 59.8762, 10.4671 57 / 77
Åstadbakken 38 1341 SLEPENDEN 59.8760, 10.4668 57 / 78
Åstadbakken 40 1341 SLEPENDEN 59.8756, 10.4669 57 / 8
Åstadbakken 42 1341 SLEPENDEN 59.8755, 10.4675 57 / 85
Åstadbakken 44 1341 SLEPENDEN 59.8757, 10.4663 57 / 84
Åstadbakken 46 1341 SLEPENDEN 59.8756, 10.4661 57 / 84
Åstadbakken 48 1341 SLEPENDEN 59.8752, 10.4668 57 / 9
Åstadbakken 50 1341 SLEPENDEN 59.8750, 10.4665 57 / 32
Åstadbakken 52 1341 SLEPENDEN 59.8752, 10.4662 57 / 35
Åstadbakken 54 1341 SLEPENDEN 59.8754, 10.4662 57 / 34
Åstadbakken 56 1341 SLEPENDEN 59.8748, 10.4660 57 / 11
Åstadbakken 58 1341 SLEPENDEN 59.8748, 10.4658 57 / 75
Åstadbakken 60 1341 SLEPENDEN 59.8745, 10.4654 57 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken