Dr. Høsts vei 78
1346 GJETTUM

Dr. Høsts vei 78, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dr. Høsts vei 78, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 200 i 0219
  • Grunnkrins: 1712 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Dr. Høsts vei

Dr. Høsts vei er ein veg i Bærum kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dr. Høsts vei 1 1346 GJETTUM 59.9023, 10.5176 85 / 17
Dr. Høsts vei 2 1346 GJETTUM 59.9022, 10.5171 85 / 4
Dr. Høsts vei 3 1346 GJETTUM 59.9024, 10.5176 85 / 35
Dr. Høsts vei 4 1346 GJETTUM 59.9024, 10.5171 85 / 4
Dr. Høsts vei 5 1346 GJETTUM 59.9024, 10.5176 85 / 18
Dr. Høsts vei 13 1346 GJETTUM 59.9032, 10.5175 86 / 92
Dr. Høsts vei 15 1346 GJETTUM 59.9033, 10.5180 86 / 97
Dr. Høsts vei 19 1346 GJETTUM 59.9035, 10.5184 86 / 736
Dr. Høsts vei 20 1346 GJETTUM 59.9027, 10.5167 86 / 221
Dr. Høsts vei 21 1346 GJETTUM 59.9035, 10.5186 86 / 736
Dr. Høsts vei 23 1346 GJETTUM 59.9036, 10.5187 86 / 736
Dr. Høsts vei 24 1346 GJETTUM 59.9031, 10.5168 86 / 103
Dr. Høsts vei 25 1346 GJETTUM 59.9036, 10.5188 86 / 736
Dr. Høsts vei 26 1346 GJETTUM 59.9030, 10.5162 86 / 96
Dr. Høsts vei 27 1346 GJETTUM 59.9036, 10.5190 86 / 736
Dr. Høsts vei 28 1346 GJETTUM 59.9032, 10.5167 86 / 683
Dr. Høsts vei 29 1346 GJETTUM 59.9039, 10.5192 86 / 736
Dr. Høsts vei 31 1346 GJETTUM 59.9038, 10.5202 86 / 102
Dr. Høsts vei 32 1346 GJETTUM 59.9034, 10.5168 86 / 124
Dr. Høsts vei 34 1346 GJETTUM 59.9034, 10.5163 86 / 123
Dr. Høsts vei 35 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5199 86 / 102
Dr. Høsts vei 36 1346 GJETTUM 59.9035, 10.5162 86 / 638
Dr. Høsts vei 37 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5200 86 / 102
Dr. Høsts vei 38 1346 GJETTUM 59.9036, 10.5167 86 / 133
Dr. Høsts vei 39 1346 GJETTUM 59.9049, 10.5207 86 / 102
Dr. Høsts vei 40 1346 GJETTUM 59.9038, 10.5170 86 / 494
Dr. Høsts vei 41 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5214 86 / 102
Dr. Høsts vei 42 1346 GJETTUM 59.9038, 10.5171 86 / 494
Dr. Høsts vei 44 1346 GJETTUM 59.9041, 10.5174 86 / 79
Dr. Høsts vei 45 1346 GJETTUM 59.9040, 10.5185 86 / 741
Dr. Høsts vei 48 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5187 86 / 93
Dr. Høsts vei 49 1346 GJETTUM 59.9037, 10.5178 86 / 206
Dr. Høsts vei 50 1346 GJETTUM 59.9051, 10.5193 86 / 138
Dr. Høsts vei 51 1346 GJETTUM 59.9035, 10.5179 86 / 98
Dr. Høsts vei 52 1346 GJETTUM 59.9052, 10.5193 86 / 270
Dr. Høsts vei 54 1346 GJETTUM 59.9052, 10.5197 86 / 178
Dr. Høsts vei 56 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5196 86 / 178
Dr. Høsts vei 58 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5197 86 / 178
Dr. Høsts vei 60 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5198 86 / 178
Dr. Høsts vei 62 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5200 86 / 178
Dr. Høsts vei 64 1346 GJETTUM 59.9054, 10.5199 86 / 178
Dr. Høsts vei 66 1346 GJETTUM 59.9055, 10.5200 86 / 178
Dr. Høsts vei 68 1346 GJETTUM 59.9054, 10.5201 86 / 178
Dr. Høsts vei 70 1346 GJETTUM 59.9054, 10.5195 86 / 178
Dr. Høsts vei 72 1346 GJETTUM 59.9055, 10.5194 86 / 178
Dr. Høsts vei 74 1346 GJETTUM 59.9055, 10.5196 86 / 178
Dr. Høsts vei 76 1346 GJETTUM 59.9055, 10.5197 86 / 178
Dr. Høsts vei 78 1346 GJETTUM 59.9057, 10.5195 86 / 200
Dr. Høsts vei 80 1346 GJETTUM 59.9058, 10.5194 86 / 146

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken