Kirkegårdsveien 22
1348 RYKKINN

Kirkegårdsveien 22, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkegårdsveien 22, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 189 i 0219
  • Grunnkrins: 1902 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Kirkegårdsveien

Kirkegårdsveien er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkegårdsveien 3 1348 RYKKINN 59.9228, 10.4870 93 / 189
Kirkegårdsveien 7 1348 RYKKINN 59.9229, 10.4869 93 / 809
Kirkegårdsveien 8 1348 RYKKINN 59.9224, 10.4880 92 / 5
Kirkegårdsveien 11 1348 RYKKINN 59.9227, 10.4881 93 / 690
Kirkegårdsveien 13 1348 RYKKINN 59.9229, 10.4881 93 / 691
Kirkegårdsveien 15 1348 RYKKINN 59.9232, 10.4881 93 / 692
Kirkegårdsveien 16 1348 RYKKINN 59.9233, 10.4886 93 / 1
Kirkegårdsveien 17 1348 RYKKINN 59.9235, 10.4876 93 / 82
Kirkegårdsveien 19 1348 RYKKINN 59.9234, 10.4870 93 / 81
Kirkegårdsveien 21 1348 RYKKINN 59.9236, 10.4881 93 / 681
Kirkegårdsveien 22 1348 RYKKINN 59.9240, 10.4885 93 / 189
Kirkegårdsveien 23 1348 RYKKINN 59.9238, 10.4876 93 / 189
Kirkegårdsveien 25 1348 RYKKINN 59.9241, 10.4880 93 / 679
Kirkegårdsveien 27 1348 RYKKINN 59.9244, 10.4880 93 / 65

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken