Seterstuveien 22
1338 SANDVIKA

Seterstuveien 22, 1338 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Seterstuveien 22, 1338 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1338 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 182 i 0219
  • Grunnkrins: 1505 JONG
  • Valkrins: 12 JONG
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Seterstuveien

Seterstuveien er ein veg i Bærum kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Seterstuveien 2 1338 SANDVIKA 59.8850, 10.5163 49 / 53
Seterstuveien 4 1338 SANDVIKA 59.8850, 10.5166 49 / 223
Seterstuveien 6 1338 SANDVIKA 59.8849, 10.5163 49 / 224
Seterstuveien 8 1338 SANDVIKA 59.8849, 10.5161 49 / 225
Seterstuveien 8B 1338 SANDVIKA 59.8850, 10.5160 49 / 226
Seterstuveien 10 1338 SANDVIKA 59.8846, 10.5161 49 / 115
Seterstuveien 12 1338 SANDVIKA 59.8846, 10.5172 49 / 231
Seterstuveien 12B 1338 SANDVIKA 59.8842, 10.5159 49 / 356
Seterstuveien 14 1338 SANDVIKA 59.8843, 10.5156 49 / 351
Seterstuveien 15 1338 SANDVIKA 59.8845, 10.5155 49 / 352
Seterstuveien 16 1338 SANDVIKA 59.8842, 10.5155 49 / 351
Seterstuveien 17 1338 SANDVIKA 59.8844, 10.5152 49 / 353
Seterstuveien 18 1338 SANDVIKA 59.8841, 10.5151 53 / 181
Seterstuveien 19 1338 SANDVIKA 59.8843, 10.5148 49 / 360
Seterstuveien 20 1338 SANDVIKA 59.8841, 10.5150 53 / 181
Seterstuveien 21 1338 SANDVIKA 59.8841, 10.5144 49 / 354
Seterstuveien 22 1338 SANDVIKA 59.8838, 10.5148 53 / 182
Seterstuveien 23 1338 SANDVIKA 59.8840, 10.5142 49 / 354
Seterstuveien 24 1338 SANDVIKA 59.8839, 10.5147 53 / 182
Seterstuveien 25 1338 SANDVIKA 59.8839, 10.5139 49 / 355
Seterstuveien 26 1338 SANDVIKA 59.8837, 10.5142 53 / 183
Seterstuveien 27 1338 SANDVIKA 59.8839, 10.5137 49 / 355
Seterstuveien 28 1338 SANDVIKA 59.8837, 10.5142 53 / 183
Seterstuveien 30 1338 SANDVIKA 59.8836, 10.5137 53 / 191
Seterstuveien 32 1338 SANDVIKA 59.8836, 10.5137 53 / 191

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken