Damtråkka 11
1338 SANDVIKA

Damtråkka 11, 1338 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damtråkka 11, 1338 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1338 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 84 / 49 i 0219
  • Grunnkrins: 1410 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Damtråkka

Damtråkka er ein veg i Bærum kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damtråkka 2 1338 SANDVIKA 59.8997, 10.5203 84 / 260
Damtråkka 4 1338 SANDVIKA 59.8998, 10.5207 84 / 258
Damtråkka 6 1338 SANDVIKA 59.8999, 10.5205 84 / 259
Damtråkka 8 1338 SANDVIKA 59.9000, 10.5211 84 / 304
Damtråkka 10 1338 SANDVIKA 59.9001, 10.5215 84 / 262
Damtråkka 11 1338 SANDVIKA 59.8999, 10.5218 84 / 49
Damtråkka 12 1338 SANDVIKA 59.9002, 10.5218 84 / 264
Damtråkka 14 1338 SANDVIKA 59.9004, 10.5223 84 / 267
Damtråkka 16 1338 SANDVIKA 59.9006, 10.5226 84 / 284
Damtråkka 18 1338 SANDVIKA 59.9008, 10.5232 84 / 285

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken