Homans vei 25A
1365 BLOMMENHOLM

Homans vei 25A, 1365 BLOMMENHOLM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Homans vei 25A, 1365 BLOMMENHOLM:

  • Postnummer: 1365 BLOMMENHOLM
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 814 i 0219
  • Grunnkrins: 1103 LØKEBERG-BLOMMENHOLM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060101 Høvik
  • Tettstad: Oslo

Homans vei

Homans vei er ein veg i Bærum kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Homans vei 1A 1365 BLOMMENHOLM 59.8964, 10.5490 9 / 102
Homans vei 1B 1365 BLOMMENHOLM 59.8965, 10.5485 9 / 702
Homans vei 1D 1365 BLOMMENHOLM 59.8967, 10.5485 9 / 113
Homans vei 1E 1365 BLOMMENHOLM 59.8968, 10.5490 9 / 701
Homans vei 1F 1365 BLOMMENHOLM 59.8967, 10.5491 9 / 701
Homans vei 2A 1365 BLOMMENHOLM 59.8954, 10.5491 9 / 28
Homans vei 2B 1365 BLOMMENHOLM 59.8955, 10.5489 9 / 28
Homans vei 2C 1365 BLOMMENHOLM 59.8961, 10.5484 9 / 825
Homans vei 3 1365 BLOMMENHOLM 59.8972, 10.5494 9 / 42
Homans vei 3B 1365 BLOMMENHOLM 59.8974, 10.5489 9 / 485
Homans vei 4A 1365 BLOMMENHOLM 59.8962, 10.5481 9 / 841
Homans vei 4B 1365 BLOMMENHOLM 59.8963, 10.5476 9 / 151
Homans vei 5A 1365 BLOMMENHOLM 59.8971, 10.5484 9 / 123
Homans vei 5B 1365 BLOMMENHOLM 59.8970, 10.5481 9 / 725
Homans vei 6A 1365 BLOMMENHOLM 59.8965, 10.5474 9 / 149
Homans vei 6B 1365 BLOMMENHOLM 59.8967, 10.5472 9 / 797
Homans vei 7 1365 BLOMMENHOLM 59.8972, 10.5473 9 / 137
Homans vei 8A 1365 BLOMMENHOLM 59.8969, 10.5470 9 / 724
Homans vei 8B 1365 BLOMMENHOLM 59.8971, 10.5468 9 / 148
Homans vei 9 1365 BLOMMENHOLM 59.8978, 10.5465 9 / 134
Homans vei 10A 1365 BLOMMENHOLM 59.8975, 10.5462 9 / 135
Homans vei 10B 1365 BLOMMENHOLM 59.8976, 10.5458 9 / 795
Homans vei 11A 1365 BLOMMENHOLM 59.8979, 10.5458 9 / 812
Homans vei 11B 1365 BLOMMENHOLM 59.8980, 10.5454 9 / 129
Homans vei 12 1365 BLOMMENHOLM 59.8973, 10.5451 9 / 712
Homans vei 12B 1365 BLOMMENHOLM 59.8974, 10.5451 9 / 712
Homans vei 13 1365 BLOMMENHOLM 59.8979, 10.5447 9 / 220
Homans vei 13B 1365 BLOMMENHOLM 59.8980, 10.5441 9 / 381
Homans vei 14 1365 BLOMMENHOLM 59.8972, 10.5450 9 / 713
Homans vei 15A 1365 BLOMMENHOLM 59.8977, 10.5441 9 / 195
Homans vei 15B 1365 BLOMMENHOLM 59.8976, 10.5445 9 / 800
Homans vei 16 1365 BLOMMENHOLM 59.8969, 10.5446 9 / 59
Homans vei 17 1365 BLOMMENHOLM 59.8973, 10.5441 9 / 204
Homans vei 18A 1365 BLOMMENHOLM 59.8965, 10.5445 9 / 738
Homans vei 18B 1365 BLOMMENHOLM 59.8966, 10.5443 9 / 95
Homans vei 19 1365 BLOMMENHOLM 59.8972, 10.5439 9 / 198
Homans vei 20 1365 BLOMMENHOLM 59.8963, 10.5441 9 / 57
Homans vei 21 1365 BLOMMENHOLM 59.8968, 10.5438 9 / 202
Homans vei 22 1365 BLOMMENHOLM 59.8961, 10.5438 9 / 62
Homans vei 23 1365 BLOMMENHOLM 59.8966, 10.5433 9 / 201
Homans vei 24A 1365 BLOMMENHOLM 59.8957, 10.5432 9 / 111
Homans vei 25A 1365 BLOMMENHOLM 59.8965, 10.5429 9 / 814
Homans vei 25B 1365 BLOMMENHOLM 59.8964, 10.5431 9 / 200
Homans vei 26 1365 BLOMMENHOLM 59.8955, 10.5426 9 / 110
Homans vei 27A 1365 BLOMMENHOLM 59.8962, 10.5425 9 / 205
Homans vei 27B 1365 BLOMMENHOLM 59.8962, 10.5425 9 / 205
Homans vei 28 1365 BLOMMENHOLM 59.8952, 10.5420 9 / 108
Homans vei 29 1365 BLOMMENHOLM 59.8960, 10.5422 9 / 206
Homans vei 30 1365 BLOMMENHOLM 59.8948, 10.5419 9 / 763
Homans vei 31A 1365 BLOMMENHOLM 59.8959, 10.5419 9 / 199
Homans vei 31B 1365 BLOMMENHOLM 59.8958, 10.5418 9 / 199
Homans vei 32 1365 BLOMMENHOLM 59.8947, 10.5414 9 / 765
Homans vei 33A 1365 BLOMMENHOLM 59.8958, 10.5413 9 / 207
Homans vei 33B 1365 BLOMMENHOLM 59.8956, 10.5418 9 / 798
Homans vei 34 1365 BLOMMENHOLM 59.8949, 10.5415 9 / 764
Homans vei 35 1365 BLOMMENHOLM 59.8955, 10.5410 9 / 208
Homans vei 35B 1365 BLOMMENHOLM 59.8954, 10.5415 9 / 484
Homans vei 35C 1365 BLOMMENHOLM 59.8952, 10.5412 9 / 727
Homans vei 36 1365 BLOMMENHOLM 59.8947, 10.5411 9 / 766
Homans vei 37A 1365 BLOMMENHOLM 59.8946, 10.5400 9 / 715
Homans vei 37B 1365 BLOMMENHOLM 59.8945, 10.5396 9 / 210
Homans vei 37C 1365 BLOMMENHOLM 59.8944, 10.5398 9 / 835
Homans vei 37D 1365 BLOMMENHOLM 59.8943, 10.5396 9 / 835
Homans vei 38 1365 BLOMMENHOLM 59.8945, 10.5409 9 / 762
Homans vei 39A 1365 BLOMMENHOLM 59.8942, 10.5392 9 / 209
Homans vei 39B 1365 BLOMMENHOLM 59.8941, 10.5390 9 / 209
Homans vei 40 1365 BLOMMENHOLM 59.8943, 10.5405 9 / 761
Homans vei 41A 1365 BLOMMENHOLM 59.8940, 10.5392 9 / 209
Homans vei 41B 1365 BLOMMENHOLM 59.8940, 10.5389 9 / 209
Homans vei 42 1365 BLOMMENHOLM 59.8937, 10.5397 9 / 279
Homans vei 43 1365 BLOMMENHOLM 59.8939, 10.5383 9 / 707
Homans vei 49 1365 BLOMMENHOLM 59.8936, 10.5379 9 / 371

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken