Bryn skolevei 20
1348 RYKKINN

Bryn skolevei 20, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bryn skolevei 20, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 709 i 0219
  • Grunnkrins: 1901 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Bryn skolevei

Bryn skolevei er ein veg i Bærum kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bryn skolevei 2 1348 RYKKINN 59.9200, 10.4935 93 / 721
Bryn skolevei 4 1348 RYKKINN 59.9200, 10.4932 93 / 33
Bryn skolevei 6 1348 RYKKINN 59.9202, 10.4935 93 / 699
Bryn skolevei 7 1348 RYKKINN 59.9206, 10.4943 93 / 78
Bryn skolevei 8 1348 RYKKINN 59.9204, 10.4935 93 / 64
Bryn skolevei 10 1348 RYKKINN 59.9204, 10.4929 93 / 723
Bryn skolevei 12 1348 RYKKINN 59.9204, 10.4926 93 / 794
Bryn skolevei 14 1348 RYKKINN 59.9205, 10.4922 93 / 40
Bryn skolevei 16 1348 RYKKINN 59.9205, 10.4918 93 / 800
Bryn skolevei 17 1348 RYKKINN 59.9214, 10.4945 93 / 19
Bryn skolevei 19 1348 RYKKINN 59.9217, 10.4944 93 / 701
Bryn skolevei 20 1348 RYKKINN 59.9207, 10.4937 93 / 709
Bryn skolevei 21 1348 RYKKINN 59.9220, 10.4941 93 / 95
Bryn skolevei 22A 1348 RYKKINN 59.9214, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22B 1348 RYKKINN 59.9215, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22C 1348 RYKKINN 59.9215, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22D 1348 RYKKINN 59.9216, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22E 1348 RYKKINN 59.9216, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22F 1348 RYKKINN 59.9216, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22G 1348 RYKKINN 59.9217, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 22H 1348 RYKKINN 59.9214, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 22J 1348 RYKKINN 59.9214, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22K 1348 RYKKINN 59.9215, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22L 1348 RYKKINN 59.9215, 10.4937 93 / 804
Bryn skolevei 22M 1348 RYKKINN 59.9216, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22N 1348 RYKKINN 59.9216, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22P 1348 RYKKINN 59.9216, 10.4938 93 / 804
Bryn skolevei 22R 1348 RYKKINN 59.9217, 10.4937 93 / 804
Bryn skolevei 22S 1348 RYKKINN 59.9214, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 23 1348 RYKKINN 59.9222, 10.4940 93 / 96
Bryn skolevei 24A 1348 RYKKINN 59.9218, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24B 1348 RYKKINN 59.9218, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24C 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24D 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24E 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24F 1348 RYKKINN 59.9220, 10.4935 93 / 804
Bryn skolevei 24G 1348 RYKKINN 59.9218, 10.4935 93 / 804
Bryn skolevei 24H 1348 RYKKINN 59.9218, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24J 1348 RYKKINN 59.9218, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24K 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24L 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24M 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4936 93 / 804
Bryn skolevei 24N 1348 RYKKINN 59.9219, 10.4935 93 / 804
Bryn skolevei 24P 1348 RYKKINN 59.9218, 10.4935 93 / 804
Bryn skolevei 25 1348 RYKKINN 59.9225, 10.4939 93 / 97
Bryn skolevei 27 1348 RYKKINN 59.9227, 10.4941 93 / 789
Bryn skolevei 27A 1348 RYKKINN 59.9231, 10.4941 93 / 788
Bryn skolevei 27B 1348 RYKKINN 59.9229, 10.4938 93 / 788
Bryn skolevei 28 1348 RYKKINN 59.9223, 10.4934 93 / 801

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken