Grindstuveien 31
1349 RYKKINN

Grindstuveien 31, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grindstuveien 31, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 367 i 0219
  • Grunnkrins: 1929 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Grindstuveien

Grindstuveien er ein veg i Bærum kommune med 56 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 61.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grindstuveien 1 1349 RYKKINN 59.9215, 10.4769 78 / 45
Grindstuveien 2 1349 RYKKINN 59.9218, 10.4773 78 / 88
Grindstuveien 3 1349 RYKKINN 59.9214, 10.4771 78 / 109
Grindstuveien 4 1349 RYKKINN 59.9217, 10.4776 78 / 98
Grindstuveien 5 1349 RYKKINN 59.9210, 10.4772 78 / 82
Grindstuveien 7 1349 RYKKINN 59.9212, 10.4776 78 / 172
Grindstuveien 8 1349 RYKKINN 59.9217, 10.4783 78 / 258
Grindstuveien 9 1349 RYKKINN 59.9211, 10.4778 78 / 172
Grindstuveien 10 1349 RYKKINN 59.9216, 10.4786 78 / 232
Grindstuveien 11 1349 RYKKINN 59.9208, 10.4781 78 / 48
Grindstuveien 12 1349 RYKKINN 59.9215, 10.4784 78 / 259
Grindstuveien 13 1349 RYKKINN 59.9207, 10.4783 78 / 335
Grindstuveien 14 1349 RYKKINN 59.9214, 10.4779 78 / 99
Grindstuveien 15 1349 RYKKINN 59.9206, 10.4777 78 / 175
Grindstuveien 16 1349 RYKKINN 59.9213, 10.4789 78 / 378
Grindstuveien 17 1349 RYKKINN 59.9205, 10.4779 78 / 177
Grindstuveien 18 1349 RYKKINN 59.9212, 10.4789 78 / 387
Grindstuveien 19 1349 RYKKINN 59.9205, 10.4773 78 / 230
Grindstuveien 20 1349 RYKKINN 59.9211, 10.4784 78 / 91
Grindstuveien 21 1349 RYKKINN 59.9203, 10.4769 78 / 305
Grindstuveien 22 1349 RYKKINN 59.9209, 10.4787 78 / 97
Grindstuveien 23 1349 RYKKINN 59.9203, 10.4775 78 / 40
Grindstuveien 25 1349 RYKKINN 59.9201, 10.4773 78 / 231
Grindstuveien 26 1349 RYKKINN 59.9207, 10.4790 78 / 106
Grindstuveien 27 1349 RYKKINN 59.9199, 10.4777 78 / 57
Grindstuveien 29 1349 RYKKINN 59.9198, 10.4780 78 / 376
Grindstuveien 30 1349 RYKKINN 59.9205, 10.4793 78 / 105
Grindstuveien 31 1349 RYKKINN 59.9200, 10.4785 78 / 367
Grindstuveien 32 1349 RYKKINN 59.9205, 10.4797 78 / 331
Grindstuveien 33 1349 RYKKINN 59.9202, 10.4783 78 / 58
Grindstuveien 35 1349 RYKKINN 59.9203, 10.4784 78 / 59
Grindstuveien 36 1349 RYKKINN 59.9203, 10.4795 78 / 304
Grindstuveien 37 1349 RYKKINN 59.9202, 10.4790 78 / 81
Grindstuveien 38 1349 RYKKINN 59.9203, 10.4802 78 / 122
Grindstuveien 40 1349 RYKKINN 59.9201, 10.4802 78 / 234
Grindstuveien 41 1349 RYKKINN 59.9199, 10.4792 78 / 235
Grindstuveien 42 1349 RYKKINN 59.9198, 10.4802 78 / 237
Grindstuveien 43 1349 RYKKINN 59.9199, 10.4794 78 / 236
Grindstuveien 44 1349 RYKKINN 59.9196, 10.4801 78 / 240
Grindstuveien 45 1349 RYKKINN 59.9197, 10.4787 78 / 253
Grindstuveien 46 1349 RYKKINN 59.9194, 10.4800 78 / 244
Grindstuveien 47 1349 RYKKINN 59.9197, 10.4789 78 / 254
Grindstuveien 48 1349 RYKKINN 59.9194, 10.4797 78 / 243
Grindstuveien 49 1349 RYKKINN 59.9196, 10.4791 78 / 238
Grindstuveien 50 1349 RYKKINN 59.9191, 10.4799 78 / 248
Grindstuveien 51 1349 RYKKINN 59.9196, 10.4794 78 / 239
Grindstuveien 52 1349 RYKKINN 59.9192, 10.4796 78 / 247
Grindstuveien 53 1349 RYKKINN 59.9194, 10.4789 78 / 241
Grindstuveien 54 1349 RYKKINN 59.9189, 10.4798 78 / 252
Grindstuveien 55 1349 RYKKINN 59.9194, 10.4792 78 / 242
Grindstuveien 56 1349 RYKKINN 59.9190, 10.4796 78 / 251
Grindstuveien 57 1349 RYKKINN 59.9192, 10.4789 78 / 229
Grindstuveien 58 1349 RYKKINN 59.9188, 10.4794 78 / 250
Grindstuveien 59 1349 RYKKINN 59.9191, 10.4789 78 / 245
Grindstuveien 60 1349 RYKKINN 59.9189, 10.4791 78 / 249
Grindstuveien 61 1349 RYKKINN 59.9191, 10.4791 78 / 246

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken