Angerstveien 15B
1349 RYKKINN

Angerstveien 15B, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Angerstveien 15B, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 313 i 0219
  • Grunnkrins: 1929 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Angerstveien

Angerstveien er ein veg i Bærum kommune med 74 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Angerstveien 2A 1349 RYKKINN 59.9231, 10.4788 92 / 8
Angerstveien 2B 1349 RYKKINN 59.9230, 10.4784 92 / 41
Angerstveien 2C 1349 RYKKINN 59.9230, 10.4783 92 / 41
Angerstveien 4 1349 RYKKINN 59.9227, 10.4782 92 / 11
Angerstveien 5A 1349 RYKKINN 59.9228, 10.4771 77 / 49
Angerstveien 5B 1349 RYKKINN 59.9228, 10.4773 77 / 49
Angerstveien 5C 1349 RYKKINN 59.9229, 10.4777 77 / 356
Angerstveien 5D 1349 RYKKINN 59.9229, 10.4766 77 / 81
Angerstveien 6 1349 RYKKINN 59.9223, 10.4778 78 / 111
Angerstveien 7 1349 RYKKINN 59.9225, 10.4770 77 / 69
Angerstveien 7B 1349 RYKKINN 59.9225, 10.4765 77 / 168
Angerstveien 8A 1349 RYKKINN 59.9219, 10.4778 78 / 39
Angerstveien 8B 1349 RYKKINN 59.9221, 10.4781 78 / 271
Angerstveien 9 1349 RYKKINN 59.9221, 10.4768 77 / 87
Angerstveien 10 1349 RYKKINN 59.9212, 10.4765 78 / 60
Angerstveien 11A 1349 RYKKINN 59.9217, 10.4764 77 / 56
Angerstveien 11B 1349 RYKKINN 59.9215, 10.4761 77 / 315
Angerstveien 12 1349 RYKKINN 59.9207, 10.4769 78 / 62
Angerstveien 13A 1349 RYKKINN 59.9218, 10.4762 77 / 320
Angerstveien 13B 1349 RYKKINN 59.9218, 10.4760 77 / 320
Angerstveien 13C 1349 RYKKINN 59.9216, 10.4757 77 / 314
Angerstveien 13D 1349 RYKKINN 59.9217, 10.4755 77 / 314
Angerstveien 14 1349 RYKKINN 59.9209, 10.4763 78 / 80
Angerstveien 15A 1349 RYKKINN 59.9215, 10.4752 77 / 313
Angerstveien 15B 1349 RYKKINN 59.9214, 10.4754 77 / 313
Angerstveien 15C 1349 RYKKINN 59.9213, 10.4757 77 / 312
Angerstveien 15D 1349 RYKKINN 59.9212, 10.4760 77 / 312
Angerstveien 16 1349 RYKKINN 59.9206, 10.4759 78 / 61
Angerstveien 16B 1349 RYKKINN 59.9205, 10.4763 78 / 189
Angerstveien 17 1349 RYKKINN 59.9210, 10.4755 77 / 85
Angerstveien 18 1349 RYKKINN 59.9202, 10.4764 78 / 83
Angerstveien 19 1349 RYKKINN 59.9213, 10.4752 77 / 95
Angerstveien 20A 1349 RYKKINN 59.9201, 10.4761 78 / 265
Angerstveien 20B 1349 RYKKINN 59.9202, 10.4759 78 / 63
Angerstveien 21 1349 RYKKINN 59.9208, 10.4755 77 / 265
Angerstveien 22A 1349 RYKKINN 59.9198, 10.4759 78 / 64
Angerstveien 22B 1349 RYKKINN 59.9197, 10.4761 78 / 108
Angerstveien 23A 1349 RYKKINN 59.9207, 10.4750 77 / 96
Angerstveien 23B 1349 RYKKINN 59.9205, 10.4751 77 / 275
Angerstveien 24A 1349 RYKKINN 59.9198, 10.4766 78 / 73
Angerstveien 24B 1349 RYKKINN 59.9198, 10.4770 78 / 366
Angerstveien 25 1349 RYKKINN 59.9202, 10.4749 77 / 77
Angerstveien 26 1349 RYKKINN 59.9195, 10.4767 78 / 74
Angerstveien 27A 1349 RYKKINN 59.9201, 10.4753 78 / 66
Angerstveien 27B 1349 RYKKINN 59.9200, 10.4753 78 / 66
Angerstveien 27C 1349 RYKKINN 59.9199, 10.4750 78 / 66
Angerstveien 27D 1349 RYKKINN 59.9198, 10.4750 78 / 66
Angerstveien 28A 1349 RYKKINN 59.9193, 10.4765 78 / 397
Angerstveien 28B 1349 RYKKINN 59.9193, 10.4762 78 / 65
Angerstveien 29B 1349 RYKKINN 59.9197, 10.4755 78 / 67
Angerstveien 29C 1349 RYKKINN 59.9194, 10.4756 78 / 67
Angerstveien 29D 1349 RYKKINN 59.9194, 10.4750 78 / 257
Angerstveien 29E 1349 RYKKINN 59.9195, 10.4747 78 / 403
Angerstveien 30A 1349 RYKKINN 59.9191, 10.4770 78 / 76
Angerstveien 30B 1349 RYKKINN 59.9190, 10.4771 78 / 90
Angerstveien 31A 1349 RYKKINN 59.9193, 10.4756 78 / 171
Angerstveien 31B 1349 RYKKINN 59.9191, 10.4751 78 / 68
Angerstveien 32A 1349 RYKKINN 59.9190, 10.4764 78 / 202
Angerstveien 32B 1349 RYKKINN 59.9189, 10.4764 78 / 210
Angerstveien 33A 1349 RYKKINN 59.9188, 10.4758 78 / 69
Angerstveien 33B 1349 RYKKINN 59.9188, 10.4751 78 / 373
Angerstveien 34 1349 RYKKINN 59.9186, 10.4767 78 / 195
Angerstveien 34A 1349 RYKKINN 59.9188, 10.4767 78 / 77
Angerstveien 34B 1349 RYKKINN 59.9187, 10.4768 78 / 194
Angerstveien 35A 1349 RYKKINN 59.9186, 10.4752 78 / 374
Angerstveien 35B 1349 RYKKINN 59.9184, 10.4753 78 / 70
Angerstveien 35C 1349 RYKKINN 59.9185, 10.4759 78 / 365
Angerstveien 35D 1349 RYKKINN 59.9185, 10.4759 78 / 365
Angerstveien 36 1349 RYKKINN 59.9188, 10.4773 78 / 93
Angerstveien 37 1349 RYKKINN 59.9183, 10.4760 78 / 71
Angerstveien 38A 1349 RYKKINN 59.9185, 10.4775 78 / 95
Angerstveien 38B 1349 RYKKINN 59.9185, 10.4772 78 / 334
Angerstveien 40 1349 RYKKINN 59.9184, 10.4769 78 / 94
Angerstveien 42 1349 RYKKINN 59.9184, 10.4767 78 / 364

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken