Tunheimbakken 3A
1340 SKUI

Tunheimbakken 3A, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tunheimbakken 3A, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 65 / 33 i 0219
  • Grunnkrins: 2010 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Tunheimbakken

Tunheimbakken er ein veg i Bærum kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tunheimbakken 3A 1340 SKUI 59.9182, 10.4624 65 / 33
Tunheimbakken 3B 1340 SKUI 59.9181, 10.4623 65 / 33
Tunheimbakken 9 1340 SKUI 59.9186, 10.4613 65 / 5
Tunheimbakken 9B 1340 SKUI 59.9187, 10.4608 65 / 31
Tunheimbakken 11 1340 SKUI 59.9189, 10.4604 65 / 25
Tunheimbakken 12A 1340 SKUI 59.9178, 10.4621 65 / 15
Tunheimbakken 12B 1340 SKUI 59.9176, 10.4613 65 / 35
Tunheimbakken 12C 1340 SKUI 59.9177, 10.4612 65 / 36
Tunheimbakken 13 1340 SKUI 59.9190, 10.4598 65 / 25
Tunheimbakken 14 1340 SKUI 59.9180, 10.4611 65 / 14
Tunheimbakken 14B 1340 SKUI 59.9180, 10.4612 65 / 30
Tunheimbakken 15 1340 SKUI 59.9190, 10.4591 65 / 27
Tunheimbakken 16 1340 SKUI 59.9184, 10.4604 65 / 22
Tunheimbakken 17A 1340 SKUI 59.9191, 10.4589 65 / 47
Tunheimbakken 17B 1340 SKUI 59.9192, 10.4588 65 / 47
Tunheimbakken 17C 1340 SKUI 59.9194, 10.4589 65 / 28
Tunheimbakken 18A 1340 SKUI 59.9187, 10.4599 65 / 20
Tunheimbakken 18B 1340 SKUI 59.9185, 10.4597 65 / 221
Tunheimbakken 18C 1340 SKUI 59.9184, 10.4597 65 / 221
Tunheimbakken 19 1340 SKUI 59.9183, 10.4591 65 / 11
Tunheimbakken 20 1340 SKUI 59.9182, 10.4599 65 / 21
Tunheimbakken 21 1340 SKUI 59.9180, 10.4592 65 / 19
Tunheimbakken 22 1340 SKUI 59.9179, 10.4601 65 / 13
Tunheimbakken 23 1340 SKUI 59.9176, 10.4594 65 / 18
Tunheimbakken 25 1340 SKUI 59.9174, 10.4596 65 / 17
Tunheimbakken 26A 1340 SKUI 59.9178, 10.4606 65 / 220
Tunheimbakken 26B 1340 SKUI 59.9179, 10.4605 65 / 220
Tunheimbakken 28 1340 SKUI 59.9176, 10.4608 65 / 39
Tunheimbakken 30 1340 SKUI 59.9175, 10.4605 65 / 12
Tunheimbakken 32 1340 SKUI 59.9174, 10.4609 65 / 38
Tunheimbakken 34 1340 SKUI 59.9171, 10.4608 64 / 66

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken