Valkyrieveien 15
1349 RYKKINN

Valkyrieveien 15, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Valkyrieveien 15, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 717 i 0219
  • Grunnkrins: 1925 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Valkyrieveien

Valkyrieveien er ein veg i Bærum kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valkyrieveien 1 1349 RYKKINN 59.9289, 10.4680 76 / 304
Valkyrieveien 2 1349 RYKKINN 59.9296, 10.4666 93 / 492
Valkyrieveien 3 1349 RYKKINN 59.9288, 10.4683 76 / 309
Valkyrieveien 5 1349 RYKKINN 59.9290, 10.4687 76 / 305
Valkyrieveien 7 1349 RYKKINN 59.9290, 10.4691 93 / 313
Valkyrieveien 11 1349 RYKKINN 59.9289, 10.4705 93 / 315
Valkyrieveien 12 1349 RYKKINN 59.9294, 10.4687 93 / 677
Valkyrieveien 13 1349 RYKKINN 59.9288, 10.4719 93 / 717
Valkyrieveien 15 1349 RYKKINN 59.9284, 10.4715 93 / 717
Valkyrieveien 19A 1349 RYKKINN 59.9294, 10.4716 76 / 23
Valkyrieveien 19B 1349 RYKKINN 59.9295, 10.4720 76 / 23
Valkyrieveien 21 1349 RYKKINN 59.9296, 10.4732 76 / 22
Valkyrieveien 25 1349 RYKKINN 59.9302, 10.4733 93 / 810

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken