Løkkeåsveien 3B
1337 SANDVIKA

Løkkeåsveien 3B, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkkeåsveien 3B, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 83 / 26 i 0219
  • Grunnkrins: 1409 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Løkkeåsveien

Løkkeåsveien er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkkeåsveien 1 1337 SANDVIKA 59.8933, 10.5211 83 / 6
Løkkeåsveien 2 1337 SANDVIKA 59.8937, 10.5207 83 / 23
Løkkeåsveien 3A 1337 SANDVIKA 59.8933, 10.5215 83 / 209
Løkkeåsveien 3B 1337 SANDVIKA 59.8934, 10.5216 83 / 26
Løkkeåsveien 3C 1337 SANDVIKA 59.8936, 10.5213 83 / 177
Løkkeåsveien 4 1337 SANDVIKA 59.8939, 10.5213 83 / 28
Løkkeåsveien 5 1337 SANDVIKA 59.8938, 10.5221 83 / 5
Løkkeåsveien 6 1337 SANDVIKA 59.8943, 10.5219 83 / 98
Løkkeåsveien 7 1337 SANDVIKA 59.8939, 10.5217 83 / 159
Løkkeåsveien 7B 1337 SANDVIKA 59.8942, 10.5223 83 / 36
Løkkeåsveien 9 1337 SANDVIKA 59.8942, 10.5226 83 / 41
Løkkeåsveien 11 1337 SANDVIKA 59.8944, 10.5232 83 / 51
Løkkeåsveien 13 1337 SANDVIKA 59.8946, 10.5237 83 / 80
Løkkeåsveien 18 1337 SANDVIKA 59.8948, 10.5239 83 / 67

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken