Sandsbakkene 12
1340 SKUI

Sandsbakkene 12, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandsbakkene 12, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 174 i 0219
  • Grunnkrins: 2012 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Sandsbakkene

Sandsbakkene er ein veg i Bærum kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandsbakkene 2 1340 SKUI 59.9242, 10.4541 66 / 278
Sandsbakkene 3 1340 SKUI 59.9247, 10.4533 66 / 51
Sandsbakkene 4 1340 SKUI 59.9245, 10.4536 66 / 58
Sandsbakkene 4B 1340 SKUI 59.9244, 10.4538 66 / 414
Sandsbakkene 5 1340 SKUI 59.9244, 10.4526 66 / 69
Sandsbakkene 5B 1340 SKUI 59.9246, 10.4527 66 / 249
Sandsbakkene 6 1340 SKUI 59.9243, 10.4533 66 / 280
Sandsbakkene 7 1340 SKUI 59.9242, 10.4519 66 / 337
Sandsbakkene 8 1340 SKUI 59.9242, 10.4530 66 / 320
Sandsbakkene 12 1340 SKUI 59.9240, 10.4525 66 / 174

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken