Flyinnveien 7
1365 BLOMMENHOLM

Flyinnveien 7, 1365 BLOMMENHOLM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Flyinnveien 7, 1365 BLOMMENHOLM:

  • Postnummer: 1365 BLOMMENHOLM
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 831 i 0219
  • Grunnkrins: 1104 LØKEBERG-BLOMMENHOLM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060101 Høvik
  • Tettstad: Oslo

Flyinnveien

Flyinnveien er ein veg i Bærum kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flyinnveien 3 1365 BLOMMENHOLM 59.8950, 10.5439 9 / 816
Flyinnveien 5 1365 BLOMMENHOLM 59.8951, 10.5438 9 / 830
Flyinnveien 7 1365 BLOMMENHOLM 59.8952, 10.5437 9 / 831
Flyinnveien 8 1365 BLOMMENHOLM 59.8950, 10.5432 9 / 871
Flyinnveien 10 1365 BLOMMENHOLM 59.8947, 10.5424 9 / 868
Flyinnveien 11 1365 BLOMMENHOLM 59.8953, 10.5430 9 / 518
Flyinnveien 13 1365 BLOMMENHOLM 59.8952, 10.5426 9 / 848
Flyinnveien 15 1365 BLOMMENHOLM 59.8950, 10.5423 9 / 870
Flyinnveien 17 1365 BLOMMENHOLM 59.8949, 10.5421 9 / 869

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken