Hiltonkroken 5A
1341 SLEPENDEN

Hiltonkroken 5A, 1341 SLEPENDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hiltonkroken 5A, 1341 SLEPENDEN:

  • Postnummer: 1341 SLEPENDEN
  • Gards-/bruksnummer: 50 / 250 i 0219
  • Grunnkrins: 1612 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 13 TANUM
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Hiltonkroken

Hiltonkroken er ein veg i Bærum kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hiltonkroken 1A 1341 SLEPENDEN 59.8841, 10.4990 51 / 178
Hiltonkroken 1B 1341 SLEPENDEN 59.8842, 10.4989 51 / 208
Hiltonkroken 2 1341 SLEPENDEN 59.8839, 10.4985 51 / 165
Hiltonkroken 3A 1341 SLEPENDEN 59.8842, 10.4994 51 / 196
Hiltonkroken 3B 1341 SLEPENDEN 59.8842, 10.4994 51 / 198
Hiltonkroken 3C 1341 SLEPENDEN 59.8842, 10.4992 51 / 200
Hiltonkroken 3D 1341 SLEPENDEN 59.8842, 10.4992 51 / 197
Hiltonkroken 4 1341 SLEPENDEN 59.8846, 10.4999 50 / 248
Hiltonkroken 5 1341 SLEPENDEN 59.8843, 10.4999 50 / 255
Hiltonkroken 5A 1341 SLEPENDEN 59.8843, 10.4997 50 / 250
Hiltonkroken 6 1341 SLEPENDEN 59.8849, 10.5001 50 / 265
Hiltonkroken 7 1341 SLEPENDEN 59.8843, 10.5000 50 / 256
Hiltonkroken 8 1341 SLEPENDEN 59.8850, 10.5000 50 / 264
Hiltonkroken 9 1341 SLEPENDEN 59.8845, 10.5003 50 / 249
Hiltonkroken 10 1341 SLEPENDEN 59.8853, 10.4998 50 / 358
Hiltonkroken 11 1341 SLEPENDEN 59.8845, 10.5004 50 / 253
Hiltonkroken 12 1341 SLEPENDEN 59.8852, 10.5000 50 / 244
Hiltonkroken 13 1341 SLEPENDEN 59.8846, 10.5007 50 / 215
Hiltonkroken 15 1341 SLEPENDEN 59.8848, 10.5005 50 / 251
Hiltonkroken 17 1341 SLEPENDEN 59.8849, 10.5008 50 / 252
Hiltonkroken 17B 1341 SLEPENDEN 59.8850, 10.5007 50 / 247
Hiltonkroken 19 1341 SLEPENDEN 59.8851, 10.5006 50 / 245
Hiltonkroken 21 1341 SLEPENDEN 59.8852, 10.5006 50 / 283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken